ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Firemní prezentace

Pondělí 15. března

Malý sál

12.00--12.30

Oracle

Realizace Zákona o zveřejňování informací ve státní správě a samosprávě v praxi.
Anotace: Představení komplexního řešení pro zveřejňování informací vztahujících se k působnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle požadavků Zákona o svobodném přístupu k informacím. V rámci přednášky bude předveden systém OBELISK -- původní český produkt vystavěný na technologickém základu ORACLE. Tento systém je svou koncepcí unikátním řešením, které spojuje vlastnosti souborového systému, relační databáze a WWW technologie v jeden homogenní celek. Profesionálně propracovaná centrální správa dat a přístupových práv umožňuje implementaci metodiky řízeného přístupu k informacím -- v jednom systému mohou být udržovány informace pro vnitřní potřebu organizace i informace určené ke zveřejnění prostřednictvím veřejné sítě Internet, a to jak informace strukturované -- např. kontakty na zodpovědné pracovníky, tak i informace nestrukturované -- textové dokumenty, obrazové materiály, územní plány apod. Tato data je též možné vzájemně provázat a obohatit o další atributy vyžadované výše zmíněným zákonem. Ergonomická WWW aplikace určená pro použití v rámci sítě Internet nebo v informačních kancelářích přímo v organizaci umožňuje jednotnou prezentaci všech zmíněných typů dat a zároveň dává uživateli k dispozici řadu efektivních vyhledávacích mechanismů, včetně fulltextového a tematického vyhledávání, a to v prostředí libovolného WWW prohlížeče.
Přednášející: Ing. Jaroslav Zeman, obchodní konzultant, Oracle Czech, s. r. o., Ing. Pavel Sunda, obchodní zástupce, SEFIRA, s. r. o.

12.30--13.00

Novell

Síťové technologie Novellu přinášejí uživatelům výrazný náskok před konkurencí
Anotace: Nejnovější verze operačního systému NetWare 5 společnosti Novell přináší do světa IT zcela nové a převratné vlastnosti. Součástí tohoto systému je i bezpečnostní protokol SSL (Secure Socket Layer). Díky čistému protokolu IP je systém NetWare 5 neuvěřitelně rychlý, disponuje výbornou škálovatelností a v neposlední řadě i nástroji pro publikaci na Internetu. Společnost Novell přináší také širokou škálu nástrojů pro vybudování firemních intranetů a extranetů složených z různých systémů s bezproblémovým připojením do sítě Internet. Jedná se především o Adresářové služby Novell (NDS), které nyní poskytují stejně dokonalou správu platformy Windows NT, Solaris a další unixové systémy, jako pro systém NetWare. Díky NDS tak může podniková síť obsahovat nejrůznější systémy při zachování správy celé infrastruktury z jednoho bodu. Na NDS pak navazují Z.E.N. works, které zajišťují bezproblémovou správu pracovních stanic. Celou síť podnikového intranetu a extranetu kompletně spravuje BorderManager Enterprise Edition, který zabezpečuje podnikovou síť směrem ven, přináší programy pro vybudování privátních sítí a díky 128bitové kódovací technologii nabízí maximální možnou ochranu. Programy ManageWise, ManageWise Agent for Windows NT a Group Wise vhodným způsobem doplňují celý výpočetní systém, přičemž GroupWise poskytuje brány pro různé komunikační systémy jako například Lotus, Microsoft či IBM. Celé integrované síťové řešení rovněž vyhovuje podmínkám pro rok 2000 a zajistí uživatelům snadný a bezproblémový přechod do třetího tisíciletí.
Přednášející: Aleš Kučera, obchodní ředitel společnosti Novell Praha

13.00--13.30

IBM ČR

Technologie a koncepce výměny informací mezi subjekty státní správy
Anotace: Jádrem přednášky je souhrn možných koncepcí a využitelných informačních technologií pro výměnu informací mezi subjekty státní správy, které provozují oddělené správní agendy. Přednáška se věnuje především zkušenostem z projektů, které se uvedenou problematikou zabývají a snaží se utvořit přehled možných způsobů informační výměny jak uvnitř státní správy, tak mezi státní správou a občanem. Více pozornosti je věnováno projektům v ČR a projektům, jež jsou realizovány v rámci EU (skupina DG III/B). Prezentované možnosti jsou konfrontovány se stavem informatiky v ČR, který tvoří v našem státě specifické prostředí.
Přednášející: Pavel Hrdlička, IBM ČR

13.30--14.00

Software602

Internet 2000
Anotace: Nové možnosti uplatnění produktů Software602 ve státní správě a samosprávě.
Přednášející: Ing. Richard Kaucký, generální ředitel a předseda představenstva Software602, a. s.

15.30--16.00

EUnet Czechia

ISP pro veřejnou správu
Anotace: Přednáška pojednává o současném praktickém využití Internetu ve státní správě. Podrobněji budeme hovořit o konkrétní realizaci projektu komunikační sítě FINet. Dále uvedeme daná řešení a služby odpovídající specifickým potřebám veřejné správy. Zmíněn bude i přenos Real Audio Video příspěvku z Finska a přenos konference ISSS 99 do Internetu.
Přednášející: Ing. Michael Hartman, obchodní ředitel EUnet Czechia

Přednáškový sál

14.00--14.15

Aliatel

Služby alternativního telekomunikačního operátora
Přednášející: Miroslav Mourek, Aliatel

14.30--15.00

Olympus

Digiální fotografie Olympus
Přednášející: Pavel Štorek, Olympus

15.00--15.45

Cisco Systems

Bezpečné komunikace přes veřejné IP sítě
Anotace: Důvody a motivace firem pro bezpečnou komunikaci, zabezpečení vzdáleného přístupu do firemních sítí a na Internet, virtuální privátní sítě.
Přednášející: Ing. Ivo Němeček, Cisco Systems

Klubovna I

10.00--17.00

Microsoft, Expert & Partner

Spisová služba - systém pro tvorbu, evidenci a řízení toku dokumentů úřadem. Aplikace EPE pro státní správu a samosprávu.
Přednášející: Tomáš Poslušný, Expert & Partner

Klubovna II

10.30--11.00

Ortex

Radnice 2000 - Internetové technologie
Přednášející: Ing. Lambert

13.00--13.30

Bentley Systems ČR, s. r. o.

Publikování a správa grafických informačních systémů v prostředí Internetu a Intranetu
Anotace: Jádrem přednášky je seznámení s technologiemi umožňujícími snadné vytváření a správu grafických informačních systémů a publikování výsledků a přehledů prostřednictvím Internetu či intranetu. Prezentováni budou klienti lehké (Web klient), střední (GeoOutlook) i vyšší třídy (MicroStation) a Internetovské/Intranetovské servery pro publikování vektorových dat či rastrových předloh o velikosti řádově Gbyte dat. V závěru budou potom ukázány možnosti bezproblémového navázání na stávající systémy a datové struktury.
Přednášející: Ing. Tomáš Staněk, obchodní ředitel Bentley Systems

16.00--17.00

Informix

Informix technologie pro Internet/Intranet
Přednášející: Ing. Karel Karban

 


Úterý 16. března

Přednáškový sál

11.00--11.30

ČTK

Tisková agentura a veřejná správa
Anotace: Role tiskové agentury na poli zpravodajského krytí dění na poli státní správy a samosprávy, informace o existujících službách ČTK pro veřejnou správu, nabídka zvláštních produktů, spolupráce ČTK při vydávání Deníku veřejné správy, informace o připravovaných projektech.
Přednášející: Přemysl Cenkl, Česká tisková kancelář

Malý sál

11.00--11.30

Microsoft

Přehled a ukázky řešení na platformě Microsoft
Anotace: Microsoft Site Server 3.0 je Internetový server umožňující organizacím a podnikům nasazovat a řídit rozsáhlé servery WWW s bohatými funkcemi k publikování a dodávání cílených informací koncovým uživatelům. Site Server představuje řešení problematiky zahlcení informacemi uvnitř organizací, usnadňuje jejich publikování a vyhledávání potřebných informací na intranetech. FAXCHANGE je výkonný faxový server integrovaný do prostředí poštovního systému Microsoft Exchange Server.
Aplikace Spisová služba na platformě Internet/intranet na bázi kancelářského SW Microsoft, vlastní SW produkt EPE jako nosná část informačního systému úřadu
Přednášející: Jaromír Štěpán, Microsoft, s. r. o., Miroslav Semrád, Datasys, s. r. o.

Klubovna I

10.00--15.00

Microsoft, Expert & Partner

Spisová služba - systém pro tvorbu, evidenci a řízení toku dokumentů úřadem. Aplikace EPE pro státní správu a samosprávu.
Přednášející: Tomáš Poslušný, Expert & Partner

Klubovna II

10.00--11.30

PVT, a. s.

Seminář s prezentací výsledků řešení informačního systému metropolitní sítě Hradec kralové v roce 1998
Moderátor: RNDr. Jan Vachata, OkÚ Hradec Králové
Přednášející: Ing. Pavel Bradík, přednosta OkÚ Hradec Králové, Ing. Jiří Malý, PVT, a. s., Ing. Jaroslav Vik, PVT, a. s., Ing. Tomáš Kántor, PVT, a. s., Miloš Kahuda, PVT, a. s., Michal Varga, dipl. tech., PVT, a.s.

11.30--12.30

Autodesk

Panevropské projekty E-MAIL a TITAN
Přednášející: Milan Vacek Veselý
Zpřístupnění geografických dat OkÚ pro veřejnost
Přednášející: Michal Holešovský
Volby 98 pro Český statistický úřad
Přednášející: Jan Vaňous


Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/