ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Historie evropských seminářů

Cyklus seminářů Local and Regional Information Society byl zahájen na počátku roku 1998. Cílem těchto setkání je výměna zkušeností na poli rozvoje informační společnosti v členských zemí Evropské unie (EU) a Rady Evropy (RE) a v zemích, které usilují o vstup do evropských struktur.

 

Minulé semináře:

 

Organizátoři seminářů:

 

Okruh nejčastěji diskutovaných témat:

 • strategie podpory rozvoje informační společnosti v členských zemích EU a RE
 • praktické nástroje podpory rozvoje informační společnosti v Evropě (podpůrné programy)
 • pozitivní dopady využití informačních technologií pro život občanů a pro práci orgánů místní a regionální správy
 • stav rozvoje informační společnosti v zemích aspirujících na vstup do evropských struktur
 • legislativní podmínky budování informační společnosti v zemích střední a východní Evropy
 • reforma veřejné správy ve světle aplikace moderních technologií
 • možnosti využití know-how vyspělých evropských zemí v kandidátských státech
 • prezentace úspěšných místních projektů z různých evropských zemí

 

Cílová skupina:

 • politici působící ve vrcholných orgánech států
 • zástupci státní správy
 • političtí představitelé a pracovníci samosprávy
 • odborníci z oblasti informačních technologií
 • vědečtí a univerzitní pracovníci

Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/