ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 12, 190 00, Praha 9
Telefon: 02/82 04 85, 02/684 09 87
Fax: 02/82 87 73
E-mail: isss99@triada.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát ISSS ´99 každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.


Důležitá telefonní a e-mailová spojení

Výkonný
ředitel:
RNDr. Tomáš Renčín tel.: 02/820 485
02/684 0987
e-mail: rencin@triada.cz
Programový
ředitel:
Ing. František Dohnal tel.: 066/716 7111
02/424 631
e-mail: dohnal@isss.cz
Technické
zabezpečení:
Mgr. Jan Brychta tel.: 02/820 485
02/684 0987
e-mail: brychta@triada.cz
Zahraniční
agenda:
Bc. Bohumil Šrajer tel.: 02/820 485
02/684 0987
e-mail: srajer@triada.cz

Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/