ProgramEnglish version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS 99

Hradec Králové -- hostitelské město

Regina

 

I. virtuální vernisáž
1. virtuální vernisáž

Březen měsíc internetu

Dotazník pro účastníky konference ISSS '99

Chcete se zapojit do příprav třetího ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě? Můžete tak učinit vyplněním tohoto dotazníku.

Upozorňujeme, že zodpovězení otázek obsažených v dotazníku a vyplnění identifikačních údajů Vám dává nárok na zvýhodněnou předregistraci na příští ročník konference.


1. Místo konání
a) Spokojenost s místem konání konference (kongresové centrum Aldis):
b) Souhlasíte se záměrem pořadatelů uspořádat i příští ročník konference v Hradci Králové? Ano    Ne
Komentář:

2. Organizace
a) Dostupnost a úplnost informací o ISSS 99 na Internetu:
b) Komunikace s pořadateli v době příprav konference:
c) Průběh vstupní registrace:
d) Hostesky:
e) Poskytování informací v průběhu konference:
f) Tlumočnické a překladatelské služby:
g) Doprovodné materiály (sborník a další podklady):
h) Stravování a občerstvení:
Komentář:

3. Program
a) Nejlepší odborné vystoupení
Jiné/nevím
Strategie vlády na poli informační politiky státu Mertlík, Berka
Legislativa -- ČR, Zákon o svobodném přístupu k informacím Kužílek
Východiska, zásady a perspektivy budování informační společnosti v Evropě Haglund
Infrastruktura -- Finsko, úloha státu, regionů měst a obcí při budování nezbytné infrastruktury Kietäväinen
Vzdělání -- Švédsko, vzdělávání mladé i starší generace jako předpoklad efektivního využívání informačních technologií Holmgrenová
Podpůrné programy -- ČR, podpora využívání IT ve městech a obcích Hladík
Podpůrné programy -- ČR, cílená podpora konkrétních projektů v oblasti státní správy a samosprávy Berka
Program rozvoje informační sítě veřejných knihoven -- RISK Koubová
Podpůrné programy -- EU, nástroje podpory budování informační společnosti v zemích EU Lunnas
Panelová diskuse -- Účast občanů v politice -- úloha nových IT (Panelová diskuse)
Ochrana dat v IT, verifikace dokumentů Klíma
Problém roku 2000 Holda
Číselníky objektů a adres Procházka
Zpřístupnění evidence nemovitostí na Internetu Jirman
Legislativní aspekty zpřístupnění evidence nemovitostí na Internetu Nedvídek
Informatizace veřejných knihoven Štrossová
Česká republika -- stav informatizace společnosti Remr
Litva -- stav rozvoje informační společnosti Grinis
Rakousko -- stav rozvoje informační společnosti Stiftingerová
Kulatý stůl -- Česká republika na cestě k informační společnosti (Kulatý stůl)
b) Zvláštní uvítací program (neděle 14. 3.):
c) 1. virtuální vernisáž Vladimíra Renčína:
d) Moderátoři konference:
e) Počítačová laboratoř:
f) Vystoupení zahraničních lektorů:
g) Doprovodné výstavy (firemní prezentace):
Komentář:

4. Celkový dojem
a) Celkové hodnocení konference:
b) Co se Vám na konferenci nejvíce líbilo:
c) S čím jste byli nejméně spokojeni:
Komentář:

5. Předregistrace
Mám předběžný zájem zúčastnit se příštího ročníku konference za zvýhodněných podmínek a chci být informován o průběhu příprav: Ano

Ne


6. Identifikace
a) Příjmení:
b) Jméno:
c) Titul před jménem:
d) Titul za jménem:
e) Funkce:
f) Organizace:
g) Ulice:
h) Číslo popisné (orientační):
i) Město:
j) PSČ:
k) Telefon:
l) Fax:
m) E-mail
n) Pracovník veřejné správy Ano     Ne
 

Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998-99 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/