Archiv aktualit

Průzkum IDC: Porovnání ICT priorit veřejného sektoru ČR

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna 2019 průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na očekávání a priority pracovníků státní správy i samospráv s rozhodujícími pravomocemi, a to v oblasti ICT a rozvoje e-governmentu. (více)

ISSS jedničkou na Twitteru

Konference ISSS 2019 získala další primát – automat hashtagy.cz vyhodnotil jako nejpoužívanější český hashtag za pondělí 1. dubna na sociální síti Twiter konferenční hashtag #issscz. Na druhém místě skončil #RDE19cz, na třetím pak #april.

ISSS 2019 – letos vládl pozitivní duch

, Praha

V Královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 2. dubna odpoledne další, již dvaadvacátý, ročník konference ISSS/V4DIS, který se již více než dvě desetiletí zaměřuje na informatizaci veřejné správy, implementaci moderních ICT technologií do tohoto segmentu a celkovou digitalizaci společnosti. Během dvou dnů se zaregistrovalo více než 2200 hostů, v programu se odehrálo zhruba 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání a ve výstavní části se představilo přes 100 firem a institucí. (více)

Nashledanou na ISSS 2020

23. ročník konference ISSS se bude konat ve dnech 20.–21. dubna 2020, opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Malý sál: Další vývoj organizace veřejné správy, CMS a CMS2 a novinky v e-governmentu pro obce

, Hradec Králové

V Malém sále probíhá bohatý program od 9.30 až do časného odpoledne – první část je tradičně v režii Ministerstva vnitra, které přináší detailnější informace o dalším vývoji organizace veřejné správy v ČR – zahajuje ji náměstek Petr Mlsna v prezentací Vize moderního státu 4.0 a pokračují David Sláma (Koncepce veřejné správy po roce 2021), Jakub Jaňura (Členění a dostupnost veřejné správy), David Sláma (Kdo jsou zastupitelé měst a obcí?) a Petr Vokáč (Elektronizace organizačního zajištění voleb). (více)

Kybernetická bezpečnost ve Velkém sále

, Hradec Králové

Ve Velkém sále KC Aldis probíhá po celé úterní dopoledne od 9.00 rozsáhlý blok věnovaný kybernetické bezpečnosti, a to za účasti řady renomovaných expertů a desítek zástupců veřejné správy. (více)

Strategie regionálního rozvoje

, Hradec Králové

V Eliščině sále se pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR od 9.30 koná setkání k připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, a to za účasti zástupců ministerstva – tvůrců „strategie“ – i odborníků. (více)

Expozice Triada: program pro uživatele IS Munis

, Hradec Králové

V proskleném salonku společnosti Triada probíhají během obou konferenčních dnů prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis nebo zájemce o něj. (více)

Zlatý erb 2019 – výsledky celostátního kola

, Hradec Králové

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 1. dubna 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky již 21. ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 435 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb a turistických prezentací. (více)

Digitalizace, digitalizace, digitalizace, …

, Hradec Králové

Prezentací poslance PSP Ivana Baroše, vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka věnované návrhu Zákona o právu na digitální služby začal odpolední programový blok ve Velkém sále KC Aldis. Během odpoledne zde po bloku věnovaném digitálním službám v podání zástupců MV ČR (Roman Vrba, Petr Kuchař, Ondřej Felix, Jiří Kárník, David Šetina, Michal Bláha), České pošty (Andrea Barešová) a Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu (Michal Rada) a po přednáškách společností GORDIC (Marek Řezáč) a Operátor ICT (Michal Fišer, Michal Beránek) zazní i řada příspěvků zaměřených na digitalizaci stavebního řízení, připravovaný portál stavebníka a související problematiku. Hlavní roli zde hrají náměstci Ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová a Václav Nebeský, stejné jako Martin Kupka, poslanec PSP ČR, Ladislav Čapek a Filip Kadeřábek ze společnosti Asseco nebo Jiří Štochel a Ivana Havlíková z VITA software. (více)

Malý sál plný digitalizace a elektronické identity

, Hradec Králové

V Malém sále běží již od 12 hodin série přednášek a prezentací zaměřených na digitalizaci společnosti, elektronickou identitu, cloudové služby, kyberbezpečnost a registry. Program zahájila svojí přednáškou „Může Evropa uspět v digitální budoucnosti při zachování svých principů a hodnot?“ eurokomisařka Věra Jourová. Po ní vystoupili náměstci Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko a Ivan Pilný s tématem digitálního Česka z pohledu společnosti i ekonomiky. První část odpoledního bloku uzavírá Martin Medek s přednáškou „Česká spořitelna – průkopník otevřeného bankovnictví“. (více)

Elektronizace zdravotnictví

, Hradec Králové

Hned v 9 hodin dopoledne začal v Eliščině sále rozsáhlý odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Úvodního slova a představení věcného návrhu zákona o eHealth z pohledu legislativy se ujal náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a na něj navazují další přednášející – Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky s informacemi o hlavních částech návrhu zákona a jejich variantním řešení, Irena Storová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv s tématem eReceptu rok poté a konečně Tomáš Šedivec z Ministerstva vnitra s prezentací týkající se vazeb mezi eHealth a eGovernmentem. (více)

Výsledky práce Ministerstva vnitra a plány na rok 2019

, Hradec Králové

Oblíbený pondělní zahajovací blok v Malém sále začíná letos již v 8.45 a je kompletně pod taktovkou zástupců Ministerstva vnitra – výsledky práce a plány na další období prezentují náměstci Jaroslav Strouhal a Petr Mlsna, ředitel odboru eGovernmentu Roman Vrba, ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu Petr Kuchař a ředitel Správy základních registrů Michal Pešek. (více)

ISSS 2019 – digitalizace, digitalizace, …

, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis se opět po roce scházejí špičkoví politici, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, šéfové státních organizací, náměstci ministrů, hejtmani, primátoři, starostové i další zástupci státní správy i samospráv a budou zde dva dny jednat a diskutovat o dalším rozvoji digitalizace veřejné správy. Podle všech předpokladů počet registrovaných hostů opět překročí číslo 2300. Na pondělním slavnostním zahájení nechybí ani místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nebo ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková i další osobnosti. Již potřetí se ve své pozici komisařky EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví konference účastní i Věra Jourová, která bude i jedním z přednášejících v úvodním odpoledním bloku. Čerstvá držitelka ocenění Český zavináč, které převzala na slavnostním setkání v předvečer konference, zahájí odpolední program v Malém sále přednáškou „Může Evropa uspět v digitální budoucnosti při zachování svých principů a hodnot?“. (více)

Český zavináč 2019 – eurokomisařka Věra Jourová za významný přínos k rozvoji digitální společnosti v Evropské unii

, Hradec Králové

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení dvacátého druhého ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stala Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. (více)

Seminář Digitální služby

, Hradec Králové

Již v neděli od 16.30 se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Regiocentrum Nový pivovar) koná seminář o digitálních službách, a to jako součást programu 22. ročníku konference ISSS v režii asociace CACIO a Kraje Vysočina. (více)

Na shledanou v Hradci Králové

V kongresovém centru Aldis začíná v pondělí 1. dubna 22. ročník konference ISSS/V4DIS. Hlavními tématy jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci či digitalizace stavebního řízení a další. (více)

Kryptoměny a umění… Překvapuje vás to?

Vzhledem k tomu, že moderní technologie stále častěji pronikají nejen do veřejné správy, ale i běžného života včetně umění, bude ve výstavních prostorách KC Aldis během konference k vidění i jedna z videosoch Jakuba Nepraše, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze a laureáta několika prestižních uměleckých cen z Itálie, Rakouska či Německa, jenž měl na přelomu roku samostatnou výstavu také v Bruselu. (více)

Přípravy konference ISSS/V4DIS 2019 vrcholí

, Praha

Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 proběhne v královéhradeckém kongresovém centru Aldis již 22. ročník konference ISSS, tradičně doprovázený setkáním zástupců veřejné správy zemí visegrádské čtyřky, konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Konference ISSS/V4DIS je již řadu let renomovanou komunikační a prezentační akcí pro všechny subjekty státní správy a samospráv, odborníky i dodavatele technologií a služeb, kteří se podílejí na reformě veřejné správy, rozvoji e-governmentu a digitalizaci společnosti. V posledních letech se zde pravidelně registruje přes 2300 účastníků a vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, prakticky každoročně se koná pod oficiální záštitou a zpravidla i za účasti premiéra, ministra vnitra, několika dalších členů vlády, představitelů obou komor Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR. (více)

Setkání ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

Jednou z výrazných aktivit Ministerstva pro místní rozvoj ČR na letošní konferenci ISSS bude setkání k připravované Strategii regionálního rozvoje, které se uskuteční v úterý 2. dubna od 9.30 h. Přijďte získat nové informace, diskutovat o její podobě přímo s jejími tvůrci a přímo nahlédnout do procesu tvorby politiky regionálního rozvoje v ČR. (více)

Zahájení ISSS 2019 – aktivní účast eurokomisařky, premiéra, ministra vnitra i dalších politických špiček

Účastníci 22. ročníku konference ISSS/V4DIS budou moci v rámci slavnostního zahájení sledovat vystoupení řady členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a jejich dalších kolegů včetně vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Již potřetí se ve své pozici komisařky Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví konference zúčastní také Věra Jourová. (více)

Zákon o právech na digitální služby

Konference ISSS se již řadu let věnuje různým aspektům zrychlení procesu digitalizace a zlepšení postavení ČR ve srovnání s ostatními zeměmi. Podobný cíl má i ICT Unie, která v posledním roce sehrála významnou úlohu při návrhu změn stávající legislativy ovlivňující další rozvoj e-governmentu. Výsledkem její spolupráce s řadou osobností politického spektra, svazů, asociací a sdružení je aktuální návrh zákona o právech na digitální služby. (více)

Martin Kupka odpovídá redakci VSOL

Jménem redakce přílohy Veřejná správa online jsme položili několik otázek týkajících se aktuálních problémů digitalizace veřejné správy v ČR Mgr. Martinu Kupkovi, poslanci PS Parlamentu ČR, místopředsedovi ODS, zastupiteli Středočeského kraje a starostovi obce Líbeznice. (více)

Registrace zahájena

Byla zahájena registrace pro účastníky konference ISSS 2019 v Hradci Králové. (více)

Přípravy konference ISSS/V4DIS 2019 začínají

Přípravy již 22. ročníku oblíbeného setkání zástupců veřejné správy, dodavatelů technologií a všech ostatních, kteří se zajímají o digitalizaci života či moderní formy komunikace státu s občany, se naplno rozjíždějí. Bližší informace o konferenci, která se uskuteční tradičně na jaře v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové – tentokrát ve dnech 1.–2. dubna 2019, budou od konce prázdnin postupně uveřejňovány na těchto stránkách. (více)

Rozvoj „chytré Prahy“ na novém webu

Před českou metropolí stojí nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem, který přinese obyvatelům vyšší komfort a nové služby? Jak reagovat na rostoucí počet obyvatel a větší nároky na infrastrukturu města? (více)

Průzkum IDC CEMA: Porovnání priorit a přístupů veřejného sektoru ČR v oblasti ICT

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na zjištění hlavních priorit a přístupů k nákupům technologií a služeb v oblasti ICT, a to především u pracovníků státní správy a samospráv, kteří jsou zodpovědní za investice v tomto segmentu. (více)

ISSS 2018