Archiv aktualit

Rozvoj „chytré Prahy“ na novém webu

Před českou metropolí stojí nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem, který přinese obyvatelům vyšší komfort a nové služby? Jak reagovat na rostoucí počet obyvatel a větší nároky na infrastrukturu města? (více)

Průzkum IDC CEMA: Porovnání priorit a přístupů veřejného sektoru ČR v oblasti ICT

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na zjištění hlavních priorit a přístupů k nákupům technologií a služeb v oblasti ICT, a to především u pracovníků státní správy a samospráv, kteří jsou zodpovědní za investice v tomto segmentu. (více)

Videozáznamy přednášek

U většiny přednášek jsou v programu kromě tradičních prezentací (a vybraných audiozáznamů) letos experimentálně připraveny k přehrání i videozáznamy. (více)

ISSS 2018 – další úspěšný ročník

V úterý 10. dubna odpoledne skončil v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Podle předběžných registračních záznamů počet účastníků opět překročil číslo 2300, během dvoudenního programu se uskutečnilo zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představilo přes stovku dodavatelů technologií a služeb. (více)

ISSS 2019

Příští, již 22. ročník konference ISSS, se bude konat ve dnech 1.–2. dubna 2019, opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Malý sál: GDPR, KIVS a novinky v e-governmentu pro obce

V Malém sále probíhá bohatý program od 9 h. až do časného odpoledne – první část je tradičně v režii Ministerstva vnitra, které přináší detailnější informace o aktuálních otázkách veřejné správy, především o dopadech nařízení GDPR do každodenní činnosti OVM – systémových analýzách obcí a checklistech (Vít Šťastný a Petr Vokáč), roli a osobě pověřence (Marie Kostruhová) či eLearningu (David Sláma). (více)

Kybernetická bezpečnost ve Velkém sále

Rozsáhlý blok věnovaný kybernetické bezpečnosti probíhá ve Velkém sále KC Aldis celé úterní dopoledne od 9.30, a to za účasti řady renomovaných expertů a desítek zástupců veřejné správy. (více)

Zlatý erb 2018 – výsledky celostátního kola

, Hradec Králové

Na konferenci ISSS v Hradci Králové dne 9. 4. 2018 byly slavnostně vyhlášeny výsledky již 20. ročníku renomované soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 430 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb. (více)

Finále soutěže JuniorErb na konferenci ISSS 2018

, Hradec Králové

Ocenění nejlepších v kategorii Ostatní kraje a celkových vítězů letošního ročníku JuniorErbu se odehrálo v pondělí 9. dubna v kongresovém centru Aldis během konference ISSS. (více)

GDPR – různé úhly pohledu

Obecné nařízení EP o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, je logicky jedním z hlavních témat letošního ročníku konference. Odborný blok odstartoval ve Velkém sále již ve 12.45 h., a to vystoupením eurokomisařky Věry Jourové, do jejíž kompetence tato problematiky patří. (více)

Rozvoj informatizace veřejné správy

V Malém sále běží prakticky celé odpoledne série přednášek a prezentací zaměřených na různé aspekty informatizace veřejné správy. Program začíná ve 12.45 přednáškou vládního zmocněnce pro digitální vzdělávání Ivana Pilného „Strategie digitálního vzdělávání v kontextu EU a V4“, aktuální otázky rozvoje veřejné správy poté přiblíží David Sláma z MV a první část tohoto rozsáhlého bloku uzavře Zdeněk Semorád z MMR s informacemi o výsledcích výzev z IROP. (více)

Elektronizace zdravotnictví

Hned v 9 hodin dopoledne začíná v Eliščině sále rozsáhlý odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Úvodního slova se ujal hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a na něj navazují další přednášející – Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví, Michal Sojka z České lékařské komory, Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nebo Klára Jiráková a Petr Pavlinec z Kraje Vysočina. (více)

Zahájení konference V4DIS 2018

, Hradec Králové

Patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), který letos oficiálně podpořil i Mezinárodní visegrádský fond, byl zahájen slavnostním setkáním v Jednacím sále KC Aldis v 9 hodin. Zahájení se zúčastnili senátor Miloš Vystrčil, primátor města Kežmarok Ján Ferenčák, Monika Walczak z Ministerstva zahraničí Polska, Piotr Filipkowski z Varšavské univerzity, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín. (více)

Aktuální projekty e-governmentu – „zpráva o stavu unie“

Oblíbený pondělní zahajovací blok se tentokrát odehrává pod taktovkou Asociace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali představitele úřadů zaštiťujících několik nejvýznamnějších a největších tuzemských eGov projektů současnosti v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších. (více)

ISSS 2018 – 21. ročník renomované konference

, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Podle předběžných registračních záznamů počet účastníků opět vysoce překročí dvě tisícovky, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Akce bude rovněž přehlídkou osobností politického života a přivítá i řadu zahraničních hostů. Dvoudenní program je tradičně doplněn visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kterou letos podpořil i Visegrádský fond. (více)

Český zavináč 2018 – oceněn tým SÚKL za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví

, Hradec Králové

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení jubilejního 21. ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stal tým, jenž v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv pracoval na realizaci projektu eRecept. Ocenění převzali Ing. Renata Golasíková a Ing. Petr Koucký, kteří se na projektu zásadní měrou podíleli. (více)

Na shledanou v Hradci Králové

V kongresovém centru Aldis začíná v pondělí 21. ročník konference ISSS/V4DIS zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. (více)

CzechTourism a 100 let ČR

V bloku věnovaném eTurismu, který proběhne v pondělí od 13.15 ve Visegrádském salonku, představí ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková projekt připomínek a oslav významných výročí roku 2018 včetně videospotu ke 100 rokům ČR. (více)

ISSS 2018 – přípravy vrcholí

, Praha

Přípravy 21. ročníku konference ISSS/V4DIS 2018, který se uskuteční ve dnech 9.–10. dubna 2018 jako obvykle v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, vrcholí. Renomovaná akce zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti i letos přiláká více než 2000 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Dvoudenní program bude tradičně doplněn visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kterou letos podpořil i Visegrádský fond. (více)

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR na ISSS 2018

Programu konference se vedle poslanců a senátorů Parlamentu ČR aktivně zúčastní i členové Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR v čele s jeho předsedou Ivanem Bartošem, místopředsedy Věrou Kovářovou, Jiřím Kohoutkem a Martinem Kupkou a několika dalšími členy – Barborou Kořanovou, Janem Chvojkou, Pavlem Jelínkem a Ondřejem Profantem. (více)

Osobní účast eurokomisařky Věry Jourové – zahájení a GDPR

Již od nedělního VIP večera se bude programu konference ISSS/V4DIS 2018 osobně účastnit i Věra Jourová, komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. V pondělí vystoupí na slavnostním zahájení a poté odpoledne svojí přednáškou zahájí odborný blok věnovaný problematice GDPR.

Aktivní účast Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Spolupořadatelem ISSS je opět Kraj Vysočina

MMR již oznámilo tematické okruhy, s nimiž vystoupí na letošní konferenci. Nebudou mezi nimi chybět tradiční rozbor čerpání ze strukturálních fondů na projekty z oblasti e-governmentu a kybernetické bezpečnosti, přednášky v odborném bloku ke Smart Cities, informace o využití elektronických nástrojů pro prodeje veřejného majetku nebo panelová diskuse se zástupci Svazu měst a obcí ČR.

Na programovém konceptu konference ISSS 2018 se opět významně podílejí zástupci Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem a vedoucím odboru informatiky Petrem Pavlincem. I díky této spolupráci se očekává širší zapojení dalších členů Asociace krajů ČR a nárůst přednášek s „krajskou“ tématikou.

Zlatý erb 2018 zaštiťuje rovněž Ministerstvo vnitra ČR

Záštitu jubilejnímu 20. ročníku soutěže Zlatý erb udělil dne 19. ledna 2018 rovněž JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřený řízením sekce veřejné správy.

20. ročník Zlatého erbu vyhlášen

Jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb je oficiálně vyhlášen ke dni 1. listopadu 2017. Příjem přihlášek se výrazně prodlužuje, krajská kola se budou hodnotit od 22. ledna, krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu a finále celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v pondělí 9. dubna 2018. Těšíme se na vaši účast

(více)

Konference ISSS startuje do své třetí dekády

, Praha

Ve dnech 9.–10. dubna 2018 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Jako obvykle ji bude doprovázet další ročník visegrádského setkání V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Na konferenci ISSS/V4DIS se posledních letech pravidelně registruje více než 2300 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. (více)

Komentář místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška k ISSS 2017

Letošní, již dvacátý, ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě ukázal, že jsou stále nová témata, kterým se informatici státu věnují. Kdykoliv použiji služeb Czech POINTu, tak si uvědomím, jak se dají elektronické služby státu zlepšit a doufám, že se nám bude i nadále dařit. Velmi vítám iniciativu pana Zdeňka Zajíčka 202020 a moc bych si přál, abychom konečně v oblasti elektronických služeb státu začali zase dohánět vyspělý svět. (více)

Nashledanou na ISSS 2018

21. ročník konference ISSS se bude konat ve dnech 9.–10. dubna 2018, opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Banky významně přispívají k digitalizaci ekonomiky

, Hradec Králové

Česká bankovní asociace v rámci 20. ročníku konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2017 uspořádala tvůrčí diskusní panel nad otázkou, jak zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při naplňování strategických cílů a příležitostí, které nabízí koncept e-governmentu. (více)

Malý sál: MV ČR, centrální úřady a samosprávy

, Hradec Králové

V Malém sále začal program po deváté hodině – první část je v režii Ministerstva vnitra, které přichází s detailnějšími informacemi o aktuálních otázkách veřejné správy, činnosti Hlavního architekta e-governmentu, úplném elektronickém podání, sdíleném datovém fondu veřejné správy, centrálním místě služeb (CMS 2.0) a modulu Organizační struktury a systemizace (OSYS). (více)

Kybernetická bezpečnost – od rána do odpoledne

, Hradec Králové

Rozsáhlý blok věnovaný kybernetické bezpečnosti, jehož odborným partnerem je letos brněnský NSMC cluster, probíhá ve Velkém sále kongresového centra Aldis již od 9.15, a to za účasti řady renomovaných expertů a desítek zástupců veřejné správy. (více)

Expozice Triada: program pro uživatele IS Munis

, Hradec Králové

V proskleném salonku společnosti Triada probíhají během obou konferenčních dnů prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis nebo zájemce o něj. (více)

eAmbulance vítězem ankety Iniciativy 202020

, Hradec Králové

Na konferenci ISSS byly vyhlášeny rovněž výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vítězem letošního ročníku ankety se stala eAmbulance Kraje Vysočina. (více)

Biblioweb 2017

, Hradec Králové

Záštitu nad 18. ročníkem soutěže Biblioweb převzala Asociace krajů ČR. Cenu ve výši 10 000 Kč věnuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. (více)

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

, Hradec Králové

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. (více)

Finále soutěže JuniorErb

, Hradec Králové

Od roku 2008 se na konferenci ISSS potkávají mladí tvůrci webových stránek se zástupci odborných firem, nejvyšší politiky a samosprávy. Pravidelně se zde koná ocenění všech finalistů této soutěže. Tedy celostátního kola, kola Plzeňského kraje a kraje hlavního města Praha. Letos navíc nově proběhlo i předání ocenění finalistům tzv. krajského kola Ostatní kraje (tj. z těch krajů, kde se krajské kolo nevyhlašuje). (více)

Slavnostní zahájení – kavárenská diskuse, programy stran a „cena MV“

, Hradec Králové

Velký sál kongresového centra Aldis – jako obvykle plný až do poslední řady balkónu – sledoval od 10.30 slavnostní zahájení jubilejního dvacátého ročníku konference ISSS. Zastoupena zde byla většina rezortů, Parlamentu ČR, státních institucí a přítomna byla i řada osobností ze světa ICT. (více)

Elektronizace zdravotnictví

, Hradec Králové

Eliščin sál je po většinu prvního dne konference vyhrazen odbornému bloku „ICT ve zdravotnictví“. V úvodu programu, který začíná v 9.15, vystoupil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a poté se slova ujali zástupci ministerstva zdravotnictví Jiří Borej a Martin Zeman s informacemi o eHealth strategii ČR. Úvodní dopolední blok uzavřely přednášky Renaty Golasíkové a Petra Kouckého ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a poté prezentace „eHDSI – evropská infrastruktura elektronických služeb pro zdravotnictví“ v podání dvojice přednášejících (Licinio Kustra Mano z Evropské komise a Klára Jiráková z Kraje Vysočina). (více)

Premiér Bohuslav Sobotka v Malém sále

, Hradec Králové

Již v 8.45 se v Malém sále sešla reprezentativní sestava – předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, hejtman kraje Vysočina a poslanec MUDr. Jiří Běhounek, zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová, členka Výboru pro veřejnou správu, a Ivan Pilný, předseda Hospodářského výboru, a prezident ICT Unie a vedoucí osobnost Iniciativy 202020 Zdeněk Zajíček. Moderátorem očekávaného bloku byl Jan Pokorný. (více)

Startuje jubilejní ročník konference ISSS

, Hradec Králové

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis dnes začíná jubilejní dvacátý ročník konference ISSS. Tato akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, je tradičně doprovázena visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy opět přivítá špičky domácí politické scény, ministry, vzácné zahraniční hosty, desítky zástupců veřejné správy z okolních zemí, informatiky krajských či městských úřadů, nezávislé odborníky i vysoké manažery dodavatelských firem. (více)

Český zavináč 2017 – ocenění za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci IZS a tísňových linek

, Hradec Králové

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení jubilejního 20. ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stal Integrovaný záchranný systém ČR, a to za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci IZS a tísňových linek prostřednictvím realizace programu NIS IZS a projektů jednotlivých složek. (více)

ISSS 2017