Malý sál plný digitalizace a elektronické identity

, Hradec Králové

V Malém sále běží již od 12 hodin série přednášek a prezentací zaměřených na digitalizaci společnosti, elektronickou identitu, cloudové služby, kyberbezpečnost a registry. Program zahájila svojí přednáškou „Může Evropa uspět v digitální budoucnosti při zachování svých principů a hodnot?“ eurokomisařka Věra Jourová. Po ní vystoupili náměstci Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko a Ivan Pilný s tématem digitálního Česka z pohledu společnosti i ekonomiky. První část odpoledního bloku uzavírá Martin Medek s přednáškou „Česká spořitelna – průkopník otevřeného bankovnictví“.

Druhá a třetí část programu je zaměřena především na elektronickou identitu – úvodního slova se ujala poslankyně PSP ČR Barbora Kořanová a po ní představil Pavel Štěpánek z České bankovní asociace projekt SONIA jako příspěvek bank k rozvoji digitálního Česka. Další prezentace na téma elektronické identifikace následují v podání zástupců Správy základních registrů (Michal Pešek a Josef Knotek). Na téma elektronické identity pro pracovníky veřejné správy pak vystoupí Petr Pavlinec z Kraje Vysočina. Na pořadu jsou dále informace o přeshraniční autentizaci podle eIDAS (Jaromír Talíř, CZ.NIC), nařízení eIDAS v praxi (Adéla Bušková, Císař, Češka, Smutný, s. r. o.) a eIDAS a vzdáleném kvalifikovaném elektronickém podpisu (Petr Dolejší, Sefira).

V dalších dvou částech tohoto bloku programu (od 15.25 do 17.30 h.) se přednášející věnují programu IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti (Zdeněk Semorád, MMR), hrozbám v digitální transformaci eGovernmentu (Horymír Šíma, Fortinet), inteligentním cloudovým službám Oracle (Patrik Plachý, Oracle Czech) a ochraně citlivých dokumentů v prostředí státní správy (Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services). Závěrečné tři prezentace jsou zaměřeny na obnovu základního registru osob – ROS (Zdeňka Polednová a Michal Čigáš, ČSÚ, Petr Hron a Roman Zemánek, ICZ), dalšímu rozvoji RÚIAN (Jiří Formánek, ČÚZK) a webovým službám RÚIAN (Kateřina Burešová, ČÚZK).