Průzkum IDC CEMA: Porovnání priorit a přístupů veřejného sektoru ČR v oblasti ICT

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na zjištění hlavních priorit a přístupů k nákupům technologií a služeb v oblasti ICT, a to především u pracovníků státní správy a samospráv, kteří jsou zodpovědní za investice v tomto segmentu.

Ze šetření vyplynulo, že pozitivní postoj k investicím do IT se pravděpodobně blíží ke svému vrcholu a nyní je ten pravý čas přesvědčit rozhodující činitele k nákupům technologií a služeb. Bezpečnost zůstává nejdůležitější oblastí veřejného sektoru a její důležitost narůstá, soulad s právní úpravou je hlavním prvkem k investicím do této oblasti.

Doporučení jsou poměrně jednoduchá, dodavatelé řešení pro veřejnou správu by měli co nejrychleji využít poměrně vysokých IT rozpočtů, situace nebude trvat věčně. Zároveň by měli věnovat čas i zdroje na efektivní předávání informací – uživatelé jich před nákupem obvykle nemají dostatek.