Hlavní témata ISSS 2018

  • Jak dál v e-governmentu – vize nové politické reprezentace, trendy, konkrétní projekty
  • Cloud, mobilní technologie, sdílené služby
  • Transparentnost veřejné správy, otevřená data
  • Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, elektronická identita
  • Chytrá města, internet věcí, plné využití potenciálu moderních technologií
  • Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště
  • Workshopy, panelové diskuse, best practice, populární soutěže

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně doplňovány.