Prezentace tchajwanských dodavatelů

Dlouhodobá spolupráce Tchajwanu a Kraje Vysočina v oblasti digitalizace veřejné správy a dalších oblastí, jako je například zdravotnictví, přináší i letos svoje plody. Před dvěma lety to odstartovalo pozvání ředitele Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře, která v České republice vykonává funkci zastupitelského úřadu Tchajwanu, ze strany hejtmana Jiřího Běhounka na ISSS 2015. Ředitel Ben Wu seznámil v rámci své prezentace účastníky s výsledky, jichž dosáhla tchajwanská vláda v oblasti e-governmentu a e-health v posledních letech.

V roce 2016 pak Tchajwanský Úřad pro zahraniční obchod, který podléhá ministerstvu hospodářství, pověřil státní agenturu pro podporu podnikání a investic TAITRA, aby zorganizovala delegaci nejvýznamnějších společností v oblasti digitalizace veřejné správy a dalších oblastí a zajistila prezentaci na konferenci ISSS/V4DIS 2016. Na konferenci poté prezentovalo devět tchajwanských společností produkty ze svého portfolia, ať už formou živých ukázek ve velké národní expozici nebo během vystoupení v přednáškové části akce. Dodavatelé se zaměřují zejména na vývoj a realizaci řešení v oblasti elektronického mýta, softwarových a hardwarových řešení IVS, AMI, inteligentních sítí a systémů řízení spotřeby energií či elektronických zdravotnických systémů. Během slavnostního zahájení celé konference ISSS/V4DIS 2017 pak vystoupil i tehdejší ředitel kanceláře, pan Ron Sheau-Jung Lu.

K únoru 2017 došlo v Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři k obměně vedení, ovšem spolupráce s konferencí ISSS pokračuje a také návštěvníci ISSS/V4DIS 2017 budou moci zavítat do tchajwanského pavilónu v přízemí Kongresového centra Aldis nebo navštívit přednášky některých z technologicky vyspělých tchajwanských dodavatelů.