ISSS

Zákon o právech na digitální služby

Konference ISSS se již řadu let věnuje různým aspektům zrychlení procesu digitalizace a zlepšení postavení ČR ve srovnání s ostatními zeměmi. Podobný cíl má i ICT Unie, která v posledním roce sehrála významnou úlohu při návrhu změn stávající legislativy ovlivňující další rozvoj e-governmentu. Výsledkem její spolupráce s řadou osobností politického spektra, svazů, asociací a sdružení je aktuální návrh zákona o právech na digitální služby. (více)

Průzkum IDC CEMA: Porovnání priorit a přístupů veřejného sektoru ČR v oblasti ICT

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na zjištění hlavních priorit a přístupů k nákupům technologií a služeb v oblasti ICT, a to především u pracovníků státní správy a samospráv, kteří jsou zodpovědní za investice v tomto segmentu. (více)