Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Místo: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis v rámci Konference ISSS
Termín: úterý, 2. dubna 2019
Pořadatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj a konference ISSS/V4DIS 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj
Vás zve na setkání k připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, které se bude konat 2. dubna 2019 v Hradci Králové v konferenčním centru Aldis v rámci Konference ISSS.

Setkání je určeno pro všechny subjekty, které zajímá, jak můžeme přispět ke kvalitnímu životu v různých typech regionů, nebo např. ve městech či ve venkovském prostoru. Chceme, aby všichni obyvatelé mohli dosáhnout kvalitního života v místě, které je jejich domovem. České regiony, města a venkov se mezi sebou v řadě ohledů velmi odlišují. Nenajdete dvě stejné obce ani dva stejné kraje. I přesto že mají společné znaky, jsou ve velké míře výjimečné a čelí problémům vyžadujícím na míru šitá řešení.

Strategie by proto měla být citlivá k potřebám i možnostem českého území, aby každé místo dokázalo co nejlépe naplnit svůj potenciál. Za klíčový zdroj pro rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí je vedle podpory státní správy významná kvalita lidského kapitálu i další důležité předpoklady, které rozhodují o naplnění potenciálu daného místa.

Přijďte se dozvědět a diskutovat více o těchto potřebách a způsobu jejich naplňování přímo od tvůrců Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a můžete tak nahlédnout do procesu tvorby politiky regionální rozvoje v ČR.

Registrací si zajistíte místo na semináři. Kapacita účastníků je omezena počtem 120.

Program

  • Aktuální stav tvorby, seznámení s hlavními závěry problémové analýzy
  • Co chceme, zaměření se na cíle a opatření
  • Jak toho chceme dosáhnout, indikátory
  • Přestávka
  • Diskuse

Registrace

Registrace byla ukončena!