Podrobný program podle sálu

Poslední změna:

Expozice Triada

 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Představení novinek v informačním systému Munis pro města, obce a jimi zřizované organizace, které se zaměří na témata, jež byla stěžejní za období od poslední konference ISSS, jako například vazba na Sbírku předpisů územních samosprávných celků, změny v oblasti odpadového hospodářství anebo prezentace úřední desky v podobě otevřených dat.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Přednáška se zaměří na představení možností provozu IS Munis v cloudu, a to zejména s důrazem na blížící se povinnosti v oblasti elektronického vedení spisové služby pro městy a obcemi zřizované organizace. Nicméně aspekty provozu IS Munis v cloudu mohou být výhodné i při mnohých jiných příležitostech.
 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Spisové služba se neustále rozvíjí v reakci na postupný rozvoj elektronizace procesů, které jsou na ni navázány a úzce s ní souvisí. Přednáška pojedná o tom nejnovějším, co se za poslední dobu v této oblasti událo.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Za poslední rok došlo v předpisech týkajících se vedení spisové služby k mnohým změnám, z nichž většina má přímý dopad do spisového řádu, který je třeba adekvátním způsobem aktualizovat. Přednáška pojedná o tom, jak se v této souvislosti mění služba tvorby spisových řádů a co nového ještě společnost Triada pro podporu kvality těchto vnitřních směrnic úřadů nabízí.
 • Pavel Hryzlík, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Informační systém Munis musí reflektovat změny, které v základních registrech probíhají akcelerovány změnami právních předpisů účinných k 1. únoru 2022. Ukážeme, co vše lze v návaznosti na tyto změny v IS Munis využít.

Expozice Triada

 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.; Michal Dvořák, DATRON, a.s.
  Anotace
  Přednáška představí možnosti napojení IS Munis na Portál občana dodávaný společnosti DATRON, a.s. Budou zmíněny jak technické aspekty řešení v podobě zapojení Datového skladu Munis, tak praktické aplikace jednotlivých služeb pro občany.
 • Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.; Jan Frk, Software602 a.s.
  Anotace
  Přednáška představí využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností Software602, a.s. v elektronické spisové službě Munis ERMS. Bude zmíněno praktické využití zejména v oblasti tvorby pečetí při tvorbě denní svodek transakčního protokolu nebo při tvorbě osvědčení o digitálním úkonu.
 • Tomáš Vlasák, TRIADA, spol. s r.o.
  Anotace
  Za poslední rok došlo v předpisech týkajících se vedení spisové služby k mnohým změnám, z nichž většina má přímý dopad do spisového řádu, který je třeba adekvátním způsobem aktualizovat. Přednáška pojedná o tom, jak se v této souvislosti mění služba tvorby spisových řádů a co nového ještě společnost Triada pro podporu kvality těchto vnitřních směrnic úřadů nabízí.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis