Říjen byl už podesáté Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti

Digitalizace a následná elektronizace veřejné správy s sebou přináší větší objem dat, která se ukládají na serverech, což zvyšuje riziko jejich odcizení či zablokování. Rozvoj eGovernmentu tedy nutně znamená zvýšení nároků na kyberbezpečnost – ať už pro ochranu údajů běžných uživatelů, či nenarušitelnost fungování úřadů, institucí, zdravotnických zařízení.

Z toho důvodu vznikají na podporu kyberbezpečnosti samostatné výzvy v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho programu IROP 2021–2027. Potřebu soustředit se na kyberbezpečnost reflektovali i organizátoři ceny Český zavináč. Držitelem ocenění se v roce 2022 stal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Kyberbezpečnost na ISSS 2023

V posledním ročníku konference ISSS patřilo kyberbezpečnosti celé úterní dopoledne. Přednášky doprovázela panelová diskuse, která vedle sebe stavěla názory expertů, politiků a pracovníků veřejné správy.

Kybernetická bezpečnost najde své místo i na následujícím 25. ročníku konference ISSS, kde se objeví přednášející hned z několika oblastí kybernetické bezpečnosti – a to z legislativy, koncepce a strategie zvládání rizik, krizového řízení, snižování škod a obnovy a bezpečnostního řešení pro veřejnou správu.