Vážení partneři, spolupracovníci, zástupci veřejné správy, zájemci o konferenci a všichni ostatní…

RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel ISSS Současná složitá situace vyvolaná pandemií COVID-19 před nás staví zcela nové výzvy. Je jasné, že v době, kdy jde především o zdraví, jdou záležitosti jako kultura, sport či setkání na renomované konferenci a diskuse o věcech, které bezprostředně nesouvisejí s přežitím či základním chodem společnosti, samozřejmě stranou. Na druhé straně se ale v posledních týdnech zcela zřetelně ukazuje, jak je digitalizace společnosti nutná, jak je důležitá efektivní elektronická komunikace nejen mezi občanem a státem, ale i mezi občany samotnými.

Vlastně také díky tomu, jak to vše, byť s drobnými problémy, funguje – díky rychlé komunikaci jednotlivých subjektů veřejné správy, složek Integrovaného záchranného systému, online byznysu i díky možnosti práce z domova – nejsou zatím ekonomické ztráty tak velké, jaké by byly bez využití moderních technologií. Představte si, jak by to asi vypadalo třeba před 30 lety, kdy se nám o mobilních telefonech, sdílených datech nebo rychlém internetu ve veřejné správě ani nezdálo. Je tedy naprosto jasné, že na digitalizaci nejen veřejné správy, ale celé společnosti, je třeba i nadále usilovně pracovat a veškeré možnosti efektivní elektronické komunikace a řízení věcí veřejných dále rozvíjet.

Organizační tým konference samozřejmě nechce zůstat při této snaze stranou a vedle náhradního termínu akce, který bude zveřejněn na stránkách www.isss.cz, jakmile bude jasný harmonogram uvolňování restriktivních opatření, připravujeme i řadu dalších aktivit, na něž budeme postupně upozorňovat na webu konference. Prostě jedeme dál pod heslem „buďme online“ a těšíme se na osobní setkání na konferenci ISSS 2020, byť v jiném než tradičním jarním termínu.

Jménem celého organizačního týmu
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel ISSS