Na Úřadu vlády ČR byl představen projekt Iniciativa 202020

Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem, státním tajemníkem pro evropské záležitosti a koordinátorem digitální agendy ČR Tomášem Prouzou, hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a prezidentem ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem představili ve čtvrtek 15. září 2016 projekt Iniciativa 202020. Ten má za cíl do konce roku 2020 posunout Českou republiku v rozvoji e-governmentu v Evropě mezi prvních 20 států.

202020

„Rozvoj e-governmentu je prioritou vlády. Jsem rád, že v této oblasti dochází ke shodě jak na půdě parlamentu, tak i mezi odbornou veřejností. V elektronizaci státní správy jsme už udělali řadu důležitých kroků. Nyní musíme tyto projekty intenzivněji a srozumitelněji představovat občanům a firmám. Jsem velmi rád, že díky Iniciativě 202020 jsme našli společnou vůli připravit potřebné novely zákonů, které rozšíří nabídku elektronických služeb státu. Důležité je soustředit se také na oblasti, které jsou s digitalizací úzce spojeny. Především je to průmysl, vzdělávání, rekvalifikace pro získání digitálních dovedností na pracovním trhu, či investice do výzkumu a vývoje nových technologií,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Cílem projektu Iniciativa 202020 je k tématu elektronizace veřejné správy přivést nejen politiky a úředníky z centrální úrovně, ale také politickou a úřednickou reprezentaci krajů a obcí, zástupce českého průmyslu, podnikatelů, vysokých a středních škol, občanských sdružení a dalších profesních organizací. Iniciativa 202020 je zahrnuta do aktualizace Akčního plánu rozvoje digitálního trhu.

„Jsem přesvědčen, že tato iniciativa přichází právě včas, protože i na úrovni EU se oblast rozvoje digitálních služeb státu dostává mezi klíčové priority pro rozvoj naší, ale i evropské konkurenceschopnosti. Nemůžeme si dovolit zůstat pozadu, a proto přes mnohé již zrealizované projekty musíme dát našemu snažení novou energii. Cítím se součástí Iniciativy 202020 a budu jí ze své funkce maximálně podporovat,“ uvedl Tomáš Prouza.

Česká republika se aktuálně pohybuje na 50. místě celosvětového žebříčku e-Government Development Index. Příčinou je zejména nedostatečná propagace služeb e-governmentu, které Česká republika již poskytuje. Zároveň česká státní správa stále nenabízí dostatek online služeb, prostřednictvím kterých by bylo možné s úřady komunikovat výhradně přes internet bez nutnosti osobní návštěvy úřadů.

„Poté, kdy se v posledních deseti letech investovalo do velkých infrastrukturních projektů, které nejsou na první pohled vidět, je potřeba občanům a firmám konečně zprovoznit pestrou nabídku služeb, které budou stejně využívané a užitečné, jako je dnes nakupování přes internet nebo internetové bankovnictví,“ řekl Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, která je jedním ze zakládajících členů Iniciativy.

O Iniciativě 202020 naleznete podrobnější informaci na nově spuštěných webových stránkách www.202020.cz nebo na facebookovém profilu Iniciativy 202020.cz.