Biblioweb 2015 – 16. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

, Hradec Králové

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již šestnáctý ročník Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 18. 2. 2015 až 9. 3. 2015 zhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D. z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty), Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově, Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Stanislava Kavanová z Městské knihovny v Jevíčku webové stránky 39 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček se svými spolupracovníky z TyfloCentra Brno, o. p. s.

  • V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel zvítězila Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se ziskem 195 bodů (absolutní vítěz), na druhém místě skončila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (181 bodů). Třetí příčku obsadila Městská knihovna v Přerově (176 bodů).
  • V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně se 194 body (druhá v celkovém pořadí) před Městskou knihovnou v Litvínově (190 bodů tj. 3. v celkovém pořadí) a Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí (176 bodů).
  • V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel si vítězství odnesla knihovna města Petřvald (172 bodů). Druhá v pořadí byla Městská knihovna Hradce nad Moravicí, která získala pouze o bod více (166 bodů) než Městská knihovna Dačice (165 bodů).

Absolutním vítězem v letošním ročníku soutěže Biblioweb se součtem 195 bodů stala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem.

Městská knihovna Litvínov dostala pouze o bod méně v celkovém hodnocení, nicméně měla letos nejvíc přístupné webové stránky, získala 9 bodů z 10 a byla oceněna zvláštní cenou Blind Friendly za nejlepší bezbariérový web knihovny. Sympatie porotců (19 z celkových 20 bodů v kategorii Sympatie komise) získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Letos pojedenácté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Vítězem se stala Knihovna U Mokřinky z obce Mokré, která získala 977 hlasů.

Mgr. Andrea Fojtů, Ph.D., Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze