V prvním návrhu programu se rýsují důležitá témata

Hlavními tématy jednání konference ISSS 2015 budou jako vždy aktuální trendy v oblasti e-governmentu a problematika reformy veřejné správy – v návrhu programového schématu se ale již nyní rýsují klíčová témata.

  • Ministerstvo vnitra ČR chce realisticky zhodnotit současný stav a naznačit další kroky. Ve svých prezentacích se bude také hodně věnovat nařízení EP a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu známém jako „eIDAS“, jehož hlavním cílem je umožnit důvěryhodné elektronické služby napříč celou EU.
  • Žhavým tématem pro veřejnou správu v letošním roce je Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181 Sb., který se dotýká prakticky všech procesů a jejich řízení, smluvních podmínek souvisejících s technologiemi, službami a produkty, jejich nastavení a rovněž monitoringu aktivit ovlivňujících bezpečnost úřadu.
  • Značný prostor v programu konference dostane také problematika veřejných zakázek, jak z hlediska ideového a právního přístupu, tak z hlediska technických řešení.

Stranou nezůstanou ani další témata úzce související s výkonem veřejné správy, jako například financování projektů z fondů EU, nové trendy a technologie, elektronizace zdravotnictví, mobilní IT řešení pro veřejnou správu, využívání ICT technologií v oblasti cestovního ruchu, digitalizace a archivace dokumentů apod.

Přesné programové schéma bude uveřejněno počátkem března 2015.