ISSS 2015 – osmnáctý ročník renomované konference

, Praha

Přípravy 18. ročníku konference ISSS, která se bude konat ve dnech 13.–14. dubna 2015 tradičně v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, jsou již v plném proudu. Renomovanou akci opět doprovodí jednání zástupců veřejné správy zemí Visegrádského regionu, konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Oblíbená prezentační a diskusní platforma se značkou ISSS/V4DIS se během uplynulých let stala nepřehlédnutelným zdrojem informací pro zástupce celého spektra veřejné správy, odborníků i dodavatelů technologií a služeb podílejících se na reformě státní správy a samosprávy, rozvoji e-governmentu a celkové informatizaci společnosti.

Jarní konferenční akce je tradičním místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, krajských či městských informatiků nebo vysokých manažerů renomovaných firem. Poslední ročník poctili svojí osobní přítomností i vrcholní zástupci EU – místopředsedkyně EK a komisařka zodpovědná za digitální agendu Neelie Kroes a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Konference se již řadu let koná pod oficiální záštitou předsedy vlády ČR, ministra vnitra, dalších rezortních ministrů a Asociace krajů ČR, visegrádské setkání tradičně zaštiťuje místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Samozřejmostí je účast představitelů obou komor Parlamentu ČR, šéfů státních úřadů, krajských hejtmanů, primátorů měst a řady dalších osobností.

„Během dvou dnů konference jako vždy zrekapitulujeme stávající i plánované projekty e-governmentu a budeme diskutovat o tom, kudy se bude elektronizace veřejné správy ubírat dál,“ poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Stranou samozřejmě nezůstanou veřejné zakázky, získávání prostředků za IT projekty, stejně jako problematika mobilních a cloudových technologií, bezpečnější a levnější konektivity nebo v poslední době žhavé téma kybernetické bezpečnosti.“

V rámci obsáhlého programu proběhnou vedle maratonu přednášek, prezentací a diskusí také významné doprovodné akce, jako například ICT summit, setkání zástupců ICT průmyslu a státní správy, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Asociace krajů ČR, setkání zástupců akademické obce a odborníků zaměřené na lepší sepjetí vědy, výzkumu a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

Podobně jako se rozšiřuje účast politických špiček, roste i počet registrovaných účastníků – prvního ročníku v roce 1998 se účastnilo 450 hostů, pátého ročníku již 1700 hostů z 18 zemí, desátého ročníku přes dvě tisícovky a v posledních letech kolísá počet účastníků kolem čísla 2300. Rok od roku rovněž přibývá zájemců o zařazení přednášky či prezentace, kterých se odehraje v rámci dvoudenního programu konference každoročně až 250, a stabilní je i zájem firem a institucí, jež chtějí oslovit přítomné zástupce veřejné správy a odborníky doprovodnou expozicí.

Konference ISSS je nejen jednou z největších akcí svého druhu v Evropě a místem setkání všech, kdo se podílejí na reformě veřejné správy a informatizaci společnosti, ale zároveň ideální příležitostí pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů. Účastníci akce se stávají součástí procesu, v němž se představují nejdůležitější novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.