Hlavní body z projevu Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro digitální agendu, při slavnostním zahájení konference ISSS 2014

, Hradec Králové

Naději vidím v nové digitální technologii. Již teď zasahují digitální nástroje do všech oblastí naší činnosti, zdaleka nejde jen o oblast telekomunikací.

Polovinu nárůstu produktivity dnes tvoří informační a komunikační technologie. Vysokorychlostní internet znamená růst, zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění na mezinárodní úrovni.

Faktem zůstává, že v České republice přibližně jeden ze šesti dospělých nikdy nepoužil internet, nikdy nevyužil online připojení. Přesto ale nesmíme zapomínat, že téměř polovina lidí v produktivním věku v EU používá počítač a naprostá většina potřebuje nějakou digitální dovednost.

Otevřený přístup k veřejným informacím a vědeckým výsledkům představuje významný nástroj, v němž daňoví poplatníci dostanou zpět, za co si sami zaplatili. Online služby umožňují efektivnější, přístupnější a čitelnější veřejné služby – příkladem může být třeba zdravotnictví, pacienti mohou mít k dispozici účinný nástroj, aniž bz ztratili nezávislost. Nesmírně důležitá je také otázka bezpečnosti – v oblasti online je důvěra zcela zásadním tématem.

Pokud jde o nové služby, jako je například cloud, je velice důležité, abychom si nenechali nechat ujít příležitost. Je na čase se chránit, vybudovat bezpečnost a důvěru.

Ráda bych se s Vámi nyní podělila o několik námětů pro Českou republiku:

Využijte možností, které vám EU nabízí. Zvlášť pak příležitost investovat do budoucnosti – do lepších služeb na mezinárodní úrovni, do veřejných zakázek, elektronizace zdravotnictví apod. Existuje řada programů, z nichž lze financovat další rozvoj – například Horizont 2020, zatím největší program v oblasti výzkumu a inovací, nebo nový program určený pro online služby.

Moje druhá rada – nezapomeňte na podporu jednotného trhu. Dnes žijeme ve věku komunikace, je tedy zločin, že tato oblast nevyužívá svobod jednotného trhu. Samozřejmě také potřebujeme sítě, které opravdu a bez překážek fungují na mezinárodní úrovni.

Vezměte si třeba neustále rostoucí počet služeb v e-governmentu. Být stále více online je pro veřejné služby dobrá zpráva. Ať už se chcete zapsat na univerzitu, získat či předat potřebné informace nebo se přihlásit do veřejné soutěže. Je to jednodušší, levnější, rychlejší.

Naše společnost byla kdysi postavena na uhlí a oceli. Teď je čas přizpůsobit se budoucnosti – pojďme společně budovat společnost postavenou na připojení a spektru.