Biblioweb – 15. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky knihoven

, Hradec Králové

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již patnáctý ročník Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 17. 2. 2014 až 9. 3. 2014 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově, Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Stanislava Kavanová z Městské knihovny v Jevíčku webové stránky 41 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o. p. s., se svými spolupracovníky.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základních znaků čtyř ze sedmi kritérií a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 30 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno žádným až deseti body šest kritérií: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita písemné koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele. Za aktuálnost (7. kritérium) se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit až 330 bodů.

  • V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna v Praze se ziskem 270,5 bodů (třetí nejvyšší počet), na druhém a třetím místě skončila Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Národní technická knihovna v Praze se shodným počtem 248,5 bodu.
  • V kategorii knihoven v obcích od 14 001 do 30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna v Ústí nad Orlicí s 291 body (absolutní vítěz) před Městskou knihovnou v Litvínově (275,5 bodu) a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně (259 bodů).
  • V kategorii knihoven v obcích do 14 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Místní knihovna Radotín (252 bodů a 6. místo v celkovém pořadí) před Městskou knihovnou v Rokycanech (240,5 bodu) a Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm (230,5 bodu).

Celkové pořadí ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0. TyfloCentrum Brno, o. p. s., vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. Jako jediná neztratila ani bod a po právu byla oceněna zvláštní cenou „nejlepší bezbariérový web knihovny“.

Letos podesáté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Vítězem se stala Místní knihovna Veselice, která získala 1134 hlasů.

Slavnostní předání cen Biblioweb 2014 se uskutečnilo v pondělí 7. 4. 2014 na konferenci ISSS 2014. Ceny ve formě poukázek na nákup informačních technologií vítězným knihovnám věnovala Asociace krajů ČR, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem