Konference ISSS již posedmnácté

, Praha

V plném proudu jsou přípravy 17. ročníku konference ISSS, která se bude konat ve dnech 7. –8. dubna 2014 jako obvykle v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a jíž opět doprovodí mezinárodní konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Konference ISSS je již řadu let renomovanou komunikační a prezentační platformou pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií a služeb, kteří se podílejí na informatizaci společnosti a rozvoji e-governmentu. V posledních letech překračuje počet registrovaných účastníků pravidelně 2 tisícovky, v dvoudenním programu se odehraje každoročně až 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části konference se prezentuje více než stovka firem a institucí, které mají s veřejnou správou co do činění.

ISSS je každoročně tradičním místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, krajských či městských informatiků nebo vysokých manažerů renomovaných firem. Přibývají i nezávislí odborníci a zájemci o problematiku modernizace státní správy a samosprávy, kteří využívají unikátní možnosti setkání všech zainteresovaných osobností a subjektů. Akce se v současné době řadí k nejvýznamnějším událostem svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy.

Konference se v posledních létech pravidelně koná pod oficiální záštitou předsedy vlády ČR, ministra vnitra, dalších rezortních ministrů a Asociace krajů ČR. Samozřejmostí je účast představitelů obou komor Parlamentu ČR, šéfů státních úřadů, krajských hejtmanů, primátorů měst a řady dalších osobností. V rámci programu se rovněž konají významné doprovodné akce, jako například ICT summit, setkání zástupců ICT průmyslu a vlády zaměřené na konkurenceschopnost tohoto segmentu, zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Asociace krajů ČR, setkání zástupců akademické obce a odborníků zaměřené na lepší sepjetí vědy, výzkumu a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

„Internet, který dominoval v původním názvu konference, už zdaleka není určujícím prvkem,“ poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „V dnešní době, kdy je vysokorychlostní připojení ve státní správě i samosprávě prakticky samozřejmostí, jde daleko více o implementaci moderních technologií, redukci administrativy, modernizaci procesů a celkovou reformu správy věcí veřejných.“

Hlavním bodem programu konference ISSS 2014 budou přednášky zaměřené na pokračování reformy veřejné správy a aktuální otázky rozvoje e-governmentu. Dominantními tématy budou zcela jistě priority vlády vzešlé z podzimních voleb, nové programovací období Evropské unie (2014+) a diskuse o tom, kam nasměrovat finanční prostředky. Stranou určitě nezůstanou stávající infrastrukturní projekty e-governmentu a prostor opět dostanou moderní trendy včetně cloudu, outsourcingu či virtualizace nebo využívání mobilních technologií ve veřejné správě či geoinformační politice státu. Pro ucelené okruhy témat, jako jsou například e-health, e-turismus, e-justice, dopravní telematika, Integrovaný záchranný systém nebo strategie Digitální Česko, budou připraveny samostatné odborné bloky. A jako obvykle si svůj prostor i zájemce najdou vybrané „příklady dobré praxe“ měst, obcí a regionů.

Vedle své tradiční role nezávislé platformy soustřeďující prakticky všechny rozhodující subjekty, odborníky i dodavatele technologií, kteří se podílejí na rozvoji informatizace veřejné správy, je konference ISSS jako vždy ideální příležitostí pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů. Nabízí skutečně unikátní šanci být v centru dění – stalo se už samozřejmostí, že právě v jarním Hradci Králové se představuje většina novinek, které s reformou a modernizací veřejné správy úzce souvisejí, a rozhoduje se zde o tom, jakým směrem se bude celý proces v následujících měsících a letech ubírat.

PhDr. Prokop Konopa, manažer komunikace ISSS