Projev Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky zodpovědné za digitální agendu

Projev k účastníkům konference ISSS 2013, zaslaný v podobě videozáznamu.

V dnešní době se od veřejného sektoru žádá, aby dělal víc za míň. Pro zajištění dlouhodobého a udržitelného růstu je třeba, abychom všichni pracovali chytřeji. Máme tu jednu možnost – převratný nástroj, ICT, katalyzátor, který umožňuje reformu. E-government má značné výhody, například eProcurement (elektronické veřejné zakázky) může snížit náklady o 5 až 20 procent. Pokud by se toto provedlo v celé EU, mohli bychom ušetřit stovky miliard eur. A to je jen jeden druh služby online.

Nejvíce získáme, pokud budeme uvažovat evropsky a budeme opravdu využívat náš jednotný trh. Až donedávna vyvíjela většina členských států své národní systémy e-governmentu samostatně. Tento přístup však přináší riziko vytvoření nových online hranic – i tam, kde nám trvalo desetiletí, než se nám je podařilo zrušit „offline“. Ztěžuje to také život těm, kteří se snaží pracovat efektivně v rámci EU – ať už se snaží platit daně, založit firmu nebo získat státní zakázku. Musíme spojit stávající, oddělené národní systémy – tak aby občané i podniky mohli využít služeb v rámci hladkého digitálního jednotného trhu. Zde jsou tři způsoby, jak toho docílit. Nejprve zajistíme, aby lidé mohli snadněji vyřizovat své záležitosti bezpečně online; a to i na mezinárodní úrovni. Nedávno jsme vypracovali legislativní návrh na e-Identifikaci, ověřování a podpisy. Těm, kteří mají národní e-ID, zajistí jeho použití i v ostatních zemích EU. A pokud jde o elektronické podpisy a důvěryhodné elektronické služby, odstraníme překážky, abychom mohli jednat na mezinárodní úrovni. Udělat to online je často prakticky jednodušší než udělat to na papíře: mělo by to být právně jasné a zároveň pevně dané.

Jednoduše řečeno, návrh by měl za prvé otevřít cestu pro celou řadu služeb v rámci jednotného trhu. Za druhé využijeme finanční zdroje rozpočtu EU, abychom zajistili co nejkvalitnější veřejné služby online. Bohužel vedoucí představitelé EU značně omezili finanční podporu určenou pro digitální oblast, ale jedna miliarda eur na sedm let stále ještě dává možnost investovat do celoevropských infrastrukturních služeb. A za třetí – musíme co nejvíce využít nová technická řešení, jako je například cloud computing, který nabízí veřejné služby pružnější, jednotné a výkonné. Úspory v rámci celé Evropské unie mohou být opravdu přínosné. Naše „Evropské společenství cloudu“ (European Cloud Partnership) využije kupní sílu odběratelů cloudu z veřejného sektoru celé Evropy. Tímto spolu budou spolupracovat státní orgány a skupiny různých průmyslových odvětví a budou vzájemně hledat společné definice požadavků a potenciálně společné veřejné zakázky na mezinárodní úrovni. Tento společný přístup bude přínosný pro veřejný sektor a zároveň podpoří důvěru a soudržnost na tomto stále ještě mladém trhu. Digitální agenda pro Evropu si klade za cíl pomoci každému maximálně využít online možnosti: včetně státní správy. V době kdy musíme pomáhat našim občanům – a ušetřit veřejné peníze – musí státní správa přemýšlet digitálně a evropsky.

Děkuji vám.