ICT Summit 2012

, Hradec Králové

Podobně jako v minulém roce zorganizovala ICT Unie prestižní setkání zástupců vlády ČR, odborníků na problematiku ICT ve veřejné správě i hlavních dodavatelů ICT technologií a služeb, tentokrát pod názvem Priority českého ICT průmyslu – „pro občana, firmu a stát“.

Akce se letos uskutečnila v podobném formátu jako vloni, ale především její úvodní část se díky pilotnímu provozu systému základních registrů částečně lišila. Ve Visegrádském salonku ji ve 12.30 pod bedlivým dohledem televizních kamer České televize společně s prezidentem ICT Unie Svatoslavem Novákem a moderátorem Václavem Moravcem zahájil ministr vnitra Jan Kubice, k nimž se připojili náměstek MV Radek Šmerda a Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny a člen NERV.

Program ICT Summitu pokračoval v odpoledních hodinách diskusním setkáním ve VIP prostorách v přízemí. Odpolední diskusní setkání opět zahájil prezident ICT Unie Svatoslav Novák, za předsednickým stolem dále zaujali místo náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, Jan Duben z MPO zodpovědný za strategii Digitální Česko, Karel Večeře (ČUZK), poslanec PSP ČR Jaroslav Krupka a předseda představenstva ICT Unie Zdeněk Pilz.