e-health – převládají témata ze sociální oblasti

, Hradec Králové

V Jednacím sále kongresového centra Aldis byl krátce po deváté hodině zahájen tradiční samostatný odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Jako obvykle je o něj velký zájem, přestože se jej letos dotklo krácení rozpočtů. I v letošním roce se na jeho přípravě podílely prakticky všechny subjekty, které mají se zdravotnictvím co do činění a rovněž řada dodavatelských firem.

Po úvodních slovech náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska a náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky následovaly prezentace hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka za Asociaci krajů ČR a Jiřího Schlangera, zástupce 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Druhý, již odpolední blok programu e-Health (od 12.30) otevírá Milan Hojer z MPSV s přednáškou týkající se naplňování vizí e-governmentu v rezortu a další prezentace MPSV o využívání cloudového řešení. Stejné problematice je věnován i příspěvek Františka Křesáka z ČSSZ, po němž následuje opět MPSV s prezentací zaměřenou na informační systémy pro podporu moderního úřadu. Kartu mého srdce – portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda pak představí Zdeněk Vitásek ze ZP Škoda a Vladimír Šolc ze společnosti Styrax Consulting.

V další části bloku se objeví přednášky věnované využití telemedicíny (Josef Filip, T-Systems) a komunikace obrazem (Radim Šejnoha a Viktor Gyöngyör, AV Media), asistivním technologiím (Tomáš Ammer, Ness), péči o chronicky nemocné pacienty (Matej Adam, IBM ČR), mVitakartě (Markéta Landová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vladimír Šolc, Styrax Consulting) a Elektronické komunikaci VZP (Jiří Bek, VZP, Zbyněk Stavař, IZIP).

Závěrečná část bloku eHealth je věnovaná ICT bez bariér a věnovat se bude online tlumočení pro neslyšící (Ivana Malá, iCord International, Marie Horáková, APPN), lepší přístupnosti (Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno) a simultánním přepisům pro osoby se sluchovým postižením (Martin Novák, Česká unie neslyšících).