Eurocrest 2011 – Hranice, Bratislava a Poznaň

, Hradec Králové

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Hranice, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb, a vedle toho také oficiální stránky slovenské Bratislavy a polské Poznaně. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2011).

Vyhlašovatelem šestého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Soutěž Eurocrest vychází ze zkušeností získaných při organizaci soutěže Zlatý erb pořádané v České republice s přihlédnutím ke konzultacím odborníků z Evropské unie.

Cílem Eurocrestu je, podobně jako u soutěže Zlatý erb, ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Touto cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí veřejné správy.