Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na ISSS

Při příležitosti konference ISSS 2011 se koná v Hradci Králové zasedání Řídícího výboru nově koncipované Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost i zasedání vlastní Rady. Hlavním bodem programu je ustanovení pracovních výborů a schválení plánu práce do konce roku 2011.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost plní cíle poradního orgánu vlády a poskytuje vládě vědomostní odbornou základnu pro její rozhodování a odborníkům v oblasti informačních technologií dostatečný prostor pro komunikaci s vládou.

Vláda České republiky svým usnesením č. 183 ze dne 9. března 2011 jednak obnovila složení Rady a jednak upravila její Statut. Podstatou navrhovaných změn je zejména:

  • přejmenovat Radu na "Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost";
  • rozšířit struktury Rady o dva pracovní výbory (Pracovní výbor pro konkurenceschopnost a Pracovní výbor pro informační společnost);
  • zřídit funkci výkonného místopředsedy, který zastupuje předsedu Rady v plném rozsahu.

Navrhovanou změnou se posiluje úloha Rady směrem ke konkurenceschopnosti. Zřízením funkce výkonného místopředsedy se zvyšuje její schopnost pružně reagovat na požadavky vyplývající z aktuálních úkolů jak v oblasti konkurenceschopnosti, tak i informační společnosti, kde je neřešena řada aktuálních problémů a vázne horizontální komunikace mezi úřady.

Ing. Miloslav Marčan, tajemník Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost