ICT SUMMIT 2011 s podtitulem ICT – akcelerátor úspěchu ČR

Pondělní program konference ISSS bude letos poprvé rozšířen o zcela novou událost – prestižní akce nazvaná ICT SUMMIT 2011 je "vlajkovou akcí" ICT Unie v tomto roce. Cílem bude demonstrovat přínosy ICT pro ekonomiku a občany ČR, samozřejmě vedle inovací a vzdělání. Prezentace budou podloženy průzkumy a skutečnými fakty. ICT SUMMIT 2011 bude klást důraz především na širší význam služeb IT a elektronických komunikací pro růst hospodářství země, pro efektivitu správy země, pro podnikání a usnadnění života občanů.

ICT Summit

Dopady tohoto setkání budou zacíleny především do řad politiků, úředníků vlády, samosprávy a novinářů. Výsledkem akce bude Prohlášení ICT Unie nebo Memorandum ICT průmyslu a vlády, zastoupené MPO. Oficiální záštitu ICT SUMMITU poskytli ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Kocourek a Svaz průmyslu a dopravy ČR.