Dvanáctý ročník ISSS probíhal ve znamení datových schránek i Předsednictví ČR Radě EU

  • Počet registrovaných účastníků, přednášek i expozic opět překonal statistiky předchozího ročníku
  • Obsáhlý program nabízel témata ze všech oblastí veřejné správy
  • Doprovodná mezinárodní konference eID and Public Registers přivedla do Hradce Králové delegace zemí EU

V úterý v podvečer skončila v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konference ISSS 2009. Již 12. ročník akce, která je jednou z největších událostí svého druhu v Evropě a v letošním roce se konala pod záštitou Předsednictví ČR Radě EU, byl doprovázen mezinárodními konferencemi LORIS, V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society) a eID and Public Registers. Osobní záštitu konferenci poskytli premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, V4DIS zaštítil stejně jako v posledních létech předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. V průběhu dvou dnů oficiálního programu konference se zaregistrovalo (včetně účastníků doprovodné evropské akce) téměř 2500 účastníků, uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy. V průběhu dvou společenských večerů konference byly vyhlášeny výsledky oblíbených soutěží -- Českého zavináče, Zlatého Erbu, Eurocrestu, Bibliowebu, JuniorErbu či ceny ministra vnitra ČR.

"I v letošním roce bylo naším hlavním cílem otevřít všechny aktuální otázky rozvoje eGovernmentu v ČR i okolních zemích, zaujmout účastníky konference a poskytnout jim maximum podnětů pro jejich další práci," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Vzhledem k tomu, že naši veřejnou správu čeká v tomto roce řada radikálních změn, některé okruhy jako například datové schránky či problematika základních registrů dominovaly. Přesto si však v programu konference našel svá témata každý a vysoce hodnoceny byly také samostatné programové bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, justice, Strukturálním fondům EU, turistickému ruchu nebo třeba přechodu na digitální televizní vysílání."

Přehlídka osobností

Oficiální záštitu nad dvanáctým ročníkem opět převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, visegrádská konference V4DIS se konala pod osobní záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. Svoji záštitu poskytla také Asociace krajů ČR.

Mezi garanty jednotlivých sekcí byla ministerstva -- vedle MV ČR, které se výraznou měrou podílelo na přípravě celého programu ISSS, také MMR ČR, MŽP ČR a MSp ČR, centrální úřady (ČSÚ, ČÚZK, ČTÚ, ČSSZ), agentury (Cenia), asociace (APVTS, APMS), sdružení (ČNFeH, SPIS, STMOU) a Národní koordinační skupina pro přechod na digitální televizní vysílání.

Reprezentativní sestava zástupců státních orgánů i veřejné správy se v kongresovém centru Aldis sešla hned u příležitosti slavnostního zahájení konference v pondělí dopoledne. Příležitost k úvodním zdravicím dostali primátor Hradce Králové Otakar Divíšek jako zástupce hostitelského města a předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Poté vystoupil předseda ČSSD Jiří Paroubek a za Asociaci krajů ČR její místopředseda Radko Martínek. Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček se na závěr úvodního bloku zaměřil na aktuální úkoly rozvoje eGovernmentu, mezi nimiž hrály prim především datové schránky.

Ve druhé polovině slavnostního zahájení následovala podobně jako v loňském roce řízená diskuse s moderátory Janem Pokorným a Martinem Veselovským. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli Rut Bízková, náměstkyně ministra pro životní prostředí, František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti, Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce cestovního ruchu MMR ČR, Jan Fischer, předseda ČSÚ, František Dohnal, prezident NKÚ, Karel Večeře, předseda ČÚZK, Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, hejtmani Lubomír Franc, Jiří Běhounek, Josef Novotný a Jiří Zimola, Oldřich Vlasák, poslanec EP a předseda SMO ČR, poslanci Evropského parlamentu Zuzana Roithová a Milan Cabrnoch, poslanci Parlamentu ČR Petr Sunkovský, Jaroslav Krupka a Jiří Dolejš, radní Hlavního města Prahy Milan Pešák, Jiří Polák, prezident SPIS, Petr Kužel, prezident HK ČR, Pavol Tarina, zplnomocněnec Úřadu vlády SR pro informační společnost nebo ředitel konference Tomáš Renčín.

Doprovodné konference

Již v předvečer konference, v neděli 5. dubna, se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo E-Government Expert Forum pořádané Sdružením pro informační společnost SPIS.

Součástí dvoudenní akce byly podobně jako v minulých létech doprovodné konference LORIS (Local and Regional Information Society), která se v poslední době týká především twinningové spolupráci evropských měst a regionů, a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) zaměřená na výměnu zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu v oblasti informatizace veřejné správy.

Úterní program obohatila samostatná mezinárodní konference "eID and Public Registers" věnovaná elektronické identitě občana a veřejným registrům v ČR a Evropské unii, kterou organizovalo Ministerstvo vnitra ČR. Akce se zúčastnilo celkem 150 hostů z více než 20 evropských zemí včetně ministra vnitra Ivana Langera, generálního ředitele DG INFSO Evropské komise Fabia Colasantiho a předsedy Svazu měst a obcí ČR Oldřicha Vlasáka. Při této příležitosti se také sešel ministr Ivan Langer se státním tajemníkem švédského ministerstva financí Danem Ericssonem, tedy zástupcem země, která navazuje na české předsednictví v Radě EU.

Bohatý program

Bohatý program ISSS 2009, na jehož přípravě se výrazně podílelo MV ČR, navázal na předchozí ročníky a naprostá většina přednášek a prezentací se detailně věnovala aktuálním otázkám rozvoje e-governmentu v ČR včetně nové "elektronické" legislativy, základních registrů, informačního systému datových schránek a všech souvisejících záležitostí, stejně jako projektu Czech POINT, systémům GIS a mapovým službám, bezpečnosti nebo financování projektů ze strukturálních fondů. Součástí programu byly i letos speciální odborné bloky zaměřené na oblasti, které s výkonem veřejné správy velice úzce souvisejí. Účastníci konference se tak mohli seznámit s aktuální situací kolem e-katastru a dalšími záležitostmi spadajícími do kompetence ČÚZK, stejně jako s postupujícím procesem přechodu na digitální televizní vysílání a možnostmi, které tato změna otvírá pro veřejnou správu a komunikaci státu s občanem. Velký zájem byl o přednáškové bloky věnované elektronizaci soudnictví (eJustice) a cestovního ruchu (eTurismus) i o programový blok eHealth zaměřený na aktuální stav elektronizace zdravotnictví, na jehož náplni se podílelo České národní fórum pro eHealth, Ministerstvo zdravotnictví ČR a řada předních odborníků v oboru. Svůj prostor v programu konference samozřejmě dostaly i "best practices" měst, obcí a regionů.

Výsledky soutěží

Součástí oficiálního programu konference bylo jako obvykle vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference získaly cenu Český zavináč dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice -- Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

Večerní společenský program konference ISSS 2009 v pondělí 6. dubna byl tradičně ve znamení oblíbených soutěží Zlatý Erb, EuroCrest, Biblioweb, JuniorErb a Ceny ministra vnitra ČR.

V populární soutěži Zlatý erb zvítězila v kategorii "Nejlepší webová stránka města" Moravské Budějovice a v kategorii "Nejlepší webová stránka obce" se na prvním místě umístila obec Tisá (Ústecký kraj). Kategorii "Nejlepší elektronická služba" ovládly Semily s projektem MMS – závady a nedostatky. Uděleny byly také další ceny -- prestižní zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší webovou turistickou prezentaci získaly v kategorii "města a obce" Mariánské Lázně a v kategorii "regiony" se stal vítězem Liberecký kraj. Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky získala obec Petrovice (Jihomoravský kraj). Cenu veřejnosti udělenou sdružením BMI si odnesli zástupci obcí Mokré (Královéhradecký kraj) a Němčovice (Plzeňský kraj).

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky Jihlavy, Bratislavy a polského Rybniku.

Vítězi devátého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb se stala v kategorii "odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel" Vědecká knihovna v Olomouci, v kategorii "knihoven v obcích s 5–25 tisíci obyvateli" si vítězství odnesla Městská knihovna v České Třebové a v kategorii "knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel" byla nejúspěšnější Městská knihovna Loket. Ocenění Blind Friedly Web získaly webové stránky Obecní knihovny Kondrac a laická veřejnost zvolila jedničkou roku Ústřední knihovnu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Ve druhém ročníku mezinárodní soutěže JuniorErb určené mladým talentovaným tvůrcům internetových projektů a webových stránek, která navazuje na Zlatý erb, aktivitu Junior Internet a platformu konference ISSS/LORIS/V4DIS, uspěly i dva projekty z České republiky. Prvním oceněným je Martin Klos z Kopřivnice, druhým pak Matěj Brýdl z Lanškrouna.

Cenu ministra informatiky ČR Ivana Langera za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě získalo sdružení SPIS za projekt e-fakturace.

Organizátoři a partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS byla tradičně společnost Triada, visegrádské setkání V4DIS připravilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu sdružení Český zavináč, konferenci LORIS opět Kraj Vysočina a evropskou konferenci eID a veřejné registry Ministerstvo vnitra ČR.

Generálním partnerem konference se stala Česká spořitelna, hlavními partnery Assecco, Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft a Siemens, hlavním odborným partnerem O2, partnery Accenture, AutoCont, HP, Novell, Sun Microsystems, T-Systems a Unicorn. Dalšími spolupořadateli této rozsáhlé akce byly společnost Ponca, časopis Obec a finance, Hlavní město Praha, město Hradec Králové a fond Regina, konferenci finančně podpořil rovněž Královéhradecký kraj.