Udělení Ceny ministra vnitra Ivana Langera za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě

Sdružení pro informační společnost získalo ocenění za dlouhodobý zájem o problematiku ICT, spolupráci v oblasti elektronizace veřejné správy a aktivní přístup k tomuto tématu.

Cenu od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeňka Zajíčka převzal ředitel společnosti Novell Aleš Kučera.

Předání Ceny ministra vnitra Ivana Langera proběhlo při příležitosti konání konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.