Mladí lidé prezentují svá města a obce na Internetu

, Hradec Králové

Talentovaní mladí lidé na Internetu vytvářejí internetové projekty a webové stránky na profesionální úrovni. Někteří z nich přitom zároveň prezentují svoje město, obec či věnují svoji energii na jiný obecně prospěšný účel. To ukázala nově vyhlášená soutěž JuniorErb pro mladé tvůrce webových stránek měst, obcí, krajů či turistických míst. Její vítězové se budou prezentovat na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

Koncept nové nezávislé soutěže JuniorErb volně navazuje na několik úspěšných a dlouhodobých projektů, které v mnoha případech přesahují rámec České republiky -- aktivitu Junior Internet, jež se stala odrazovým můstkem pro řadu mladých lidí věnujících se aktivně internetu, stále populárnější soutěž Zlatý Erb (www.zlatyerb.cz), která hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů, a konferenci Internet ve státní správě a samosprávě -- prestižní mezinárodní akci a platformu, na níž si politici, zástupci veřejné správy, odborníci a dodavatelé moderních technologií a služeb každoročně vyměňují zkušenosti a diskutují o dalším rozvoji informatizace veřejné správy v České republice, visegrádském regionu i dalších evropských zemích.

"Nová soutěž je určena mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti," říká koordinátor soutěže, Jiří Peterka, "Hlavním cílem je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné."

Letošní první ročník soutěže JuniorErb má celkem dva vítěze. Tím prvním je 18letý Jan Kramář z Kojetína. Tvorby oficiálního webu města Kojetín se zhostil v prosinci roku 2006, kdy ho kontaktoval zdejší místostarosta. Stránky Jan spustil začátkem roku 2007 a mezi lidmi se takřka ihned setkaly s pozitivním ohlasem. Právě to přimělo zastupitelstvo přihlásit web do soutěže Objev roku časopisu Veřejná správa Ministerstva vnitra ČR. Nejprve stránky vyhrály titul Tip roku 2007 a následně byl z Tipů roku vybrán jako vítěz v Objevu roku 2007. Jan by se do budoucna rád věnoval dál webdesignu, chtěl by založit vlastní společnost a zaměstnat šikovné lidi, kteří umí dělat umění v jedničkách a nulách.

Druhým oceněným je čtrnáctiletý Miloš Havlíček. Ten vyvíjí neoficiální webové stránky městyse Dolní Cerekev (dc.nejweb.info) od počátku srpna 2007. Cílem jeho snah je získat a především zpřístupnit občanům na Internetu co nejvíce informací o jejich obci. V průběhu tvorby získal Miloš kontakt na mnoho místních občanů, kteří mu v získávání informací rádi pomohli. Do budoucna plánuje vytvoření jazykových lokalizací v anglickém jazyce a esperantu (mezinárodním jazyku, kterému se ve svém volném čase věnuje). Jako úspěch vnímá Miloš kladné ohlasy občanů a také zájem pana starosty o spolupráci při vytváření oficiálních stránek města.

Soutěž JuniorErb je součástí projektu Junior Internet určeného talentovaným mladým lidem. Vítězové JuniorErbu spolu s vítězi dalších soutěžních kategorií byli oficiálně vyhlášeni na konferenci Junior Internet, která se uskutečnila v sobotu 29. března 2008 v Praze. Zúčastnilo se jí téměř 200 mladých lidí.

Soutěž JuniorErb proběhla rovněž na Slovensku a v Polsku. Na Slovensku byl oceněn např. web, který vytvořila Ľubica Lalíková pro svoji obec Hriňová, či propracovaná prezentace ZŠ Nová Bošáca vytvořená Tomášem Mitanou. V Polsku pak byl oceněn webový informační servis pro občany města Łapy, který společně vyvíjejí Łukasz Strychalski a Bogusław Tolarz.

Vítězové z těchto tří višegrádských zemí se budou prezentovat na konferenci ISSS/LORIS/V4DIS v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové ve dnech 7. a 8. dubna 2008. Během společenského večera 7. dubna proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. V úterý 8. dubna od 9 do 9.30 pak v rámci konference všichni vítězové své projekty představí. Promluvit si s vítězi bude možné také na stánku Projektové laboratoře, kde bude mít každý z vítězů vlastní PC.

Záštitu nad soutěží JuniorErb převzal předseda Senátu České republiky, pan Přemysl Sobotka, a Svaz měst a obcí ČR. Záštitu nad celým projektem Junior Internet převzal předseda vlády ČR Mirek Topolánek. Soutěž JuniorErb je součástí projektu "Young Internet Citizens for Visegrad", podpořeného Mezinárodním višegrádským fondem.

Projekt Junior Internet, který je určen pro tvůrce do 18 let, organizují sami mladí lidé (sdružení v neziskové organizaci Together Czech Republic) za podpory BMI sdružení. Partnery projektu jsou Nadace Penta, Nadace Vodafone, Axima, Mezinárodní višegrádský fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kofola a SaferInternet.cz. Dopravcem projektu je společnost Eurolines. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnovaly společnosti ESET, Burda Communications, Computer Press, časopis Mobility, Microsoft, Zoner Software a další. Mediálními partnery jsou Alík, Dětská tisková agentura, Newton Media a časopis Mobility (více informací o projektu Junior Internet).

Junior Internet je již podeváté jednou z hlavních akcí Března -- měsíce internetu, který organizuje BMI sdružení. Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext -- PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Reader's Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet. Veškeré informace o projektu jsou na www.brezen.cz.