Výsledky soutěže Biblioweb 2008 -- 9. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

, Hradec Králové

Letos po deváté organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Asociací krajů České republiky soutěž Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v průběhu programu slavnostního společenského večera 11. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě).

Ve dnech 28. 2. 2008 až 16. 3. 2008 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze a PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR webové stránky 40 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb.

Žádným až dvanácti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, design stránek a možnosti komunikace stránek s uživatelem. Za přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (toto kritérium vyhodnotil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o. p. s.) a za písemnou koncepci webu se mohlo získat 0 až 10 bodů a za aktuálnost 0 až 6 bodů. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 62, celkem tedy mohla knihovna získat až 248 bodů. Pro letošní ročník byla charakteristická účast knihoven v malých obcích, proto poprvé byla vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 5000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však zatím ještě pokulhávala za úrovní stránek větších knihoven (podrobné hodnocení).

V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel opět zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na druhém místě se umístila Městská knihovna v Litvínově a na třetím Městská knihovna ve Valašském Meziříčí.

V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě před Městskou knihovnou v České Třebové a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci před Městskou knihovnou v Pacově a Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu pod Třemšínem. Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny v Litvínově, která získala ocenění Blind Friedly Web.

Letos počtvrté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Městská knihovna v České Třebové.

Ocenění vítězným knihovnám předal na konferenci ISSS 2008 v Hradci Králové hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Ceny pro vítězné knihovny věnovala Asociace krajů ČR.