Výsledky soutěže Zlatý erb 2008 -- Jihlava po 5 letech obhájila vítězství

Ceny desátého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů byli vyhlášeny v rámci slavnostního večera konference ISSS v Hradci Králové.

Kategorie Nejlepší webová stránka města

 1. místo Jihlava
 2. místo Znojmo
 3. místo Ostrava

Kategorie Nejlepší webová stránka obce

 1. místo Tlumačov (Zlínský kraj, okres Zlín)
 2. místo Dolní Vilémovice (Kraj Vysočina, okres Třebíč)
 3. místo Nečtiny (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever)

Kategorie Nejlepší elektronická služba

 1. místo Praha 6: TV6 
 2. místo Senorady: e-Muzeum
 3. místo Bohumín: E-info

Zvláštní ceny

 • Zvláštní cena ministra vnitra udělená ministrem Ivanem Langerem za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb byla udělena soutěžícímu Třebihošť (Královéhradecký kraj, okres Trutnov),
 • Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj udělená ministrem Jiřím Čunkem za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb byla
 • Cena veřejnosti udělená sdružením BMI při soutěži Zlatý erb byla udělena soutěžícímu Mokré (Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou),
 • Zvláštní cena odborné poroty byla udělena soutěžícímu Pardubický kraj: Online rozhovory s představiteli kraje,
 • Zvláštní cena společnosti Microsoft při soutěži Zlatý erb byla
  • v kategorii města udělena soutěžícímu Náchod,
  • v kategorii obce udělena soutěžícímu Tisá (Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem).

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen -- měsíc Internetu.

Děkujeme odborným partnerům, zejména týmu RNDr. Hany Bubeníčkové a Mgr. Radka PavlíčkaTyfloCentra Brno, o. p. s. -- projekt Blindfriendly web, skupině poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřicha Kužílka -- projekt Právo na informace Otevřené společnosti o. p. s. a Nikolu ForetoviIIMCE, s. r. o. -- projekt Komunikující město.

Děkujeme sponzorům soutěže, společnostem:

Dary vítězům předá i SMO ČR a garanti zvláštních cen MV ČR, MMR ČR a BMI. Děkujeme i sponzorům v jednotlivých krajských kolech.

Soutěž stále kvantitativně roste. V roce 2006 jsme zaznamenali 10 % nárůst počtu ohlášení do soutěže, v roce 2007 12 % (527 ohlášení ve všech kategoriích) a letos rovněž 12 % (592).

Od roku 2003 je soutěž pořádána dvoustupňově, první krajská -- nultá -- kola vyhlásily kraje Vysočina a Plzeňský. Letos svá krajská kola vyhlásilo jedenáct krajů. Nevyhlásily Jihočeský kraj, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Soutěžící těchto krajů vyhodnotila tzv. Malá odborná porota vedená předsedou Ing. Jiřím Benediktem, ředitel KP VZP a člen celostátní poroty Zlatého erbu v letech 2002--2006. Předsedou Celostátní odborné poroty je od počátku soutěže Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MV ČR.

Složení celostátní poroty:

 • Ing. Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MVČR, předseda poroty
 • Ing. Vladimír Andrš Ph.D., vedoucí oddělení informatiky KÚ Středočeského kraje
 • RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blindfriendly web
 • Mgr. Jaroslav Broža, tajemník prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
 • Nikola Foret, IIMCE, s. r. o. -- projekt Komunikující město
 • PhDr. Jiří Chum, redaktor časopisu Veřejná správa
 • Jitka Jandová, obec Kondrac
 • Petr Koubský, analytik a publicista v oboru informačních technologií
 • Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost, o. p. s.
 • Ing. Kamil Válek, člen komise KISMO SMO ČR
 • Petr Vitvar, webmaster města Jablonce nad Nisou
 • Ing. Jana Voldánová, manažerka vzdělávacích projektů pro veřejnou správu
 • Ing. Jaromír Zajíček, tajemník statutárního města Děčína
 • David Štýbr, NetCentrum, s. r. o.

Soutěžní kategorie:

 1. nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1--22)
 2. nejlepší webové stránky obce (včetně městysů. V hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
 3. nejlepší elektronická služba

V krajských kolech se hodnotilo u webů měst a obcí:

 1. Povinné informace -- zkrácený test (novinka)
 2. Úřední deska
 3. Doporučené a doplňkové informace
 4. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
 5. Výtvarné zpracování
 6. Bezbariérová přístupnost -- zkrácený test

U elektronické služby se hodnotilo:

 1. Užitečnost služby
 2. Nápaditost řešení

Kritéria celostátního kola, u webů měst a obcí:

 1. Test reakce na žádost o informaci
 2. Povinné informace -- podrobný test
 3. Úřední deska
 4. Doporučené informace
 5. Doplňkové informace
 6. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky
 7. Výtvarné zpracování s přihlédnutím k zobrazení v různých prohlížečích
 8. Bezbariérová přístupnost -- podrobný test
 9. Inovativní přidaná hodnota
 10. Pomocné služby

U elektronické služby se hodnotilo:

 1. Užitečnost služby
 2. Nápaditost řešení

Přehled všech soutěžících v jednotlivých krajských kolech, propozice, složení porot a fotografie z předávání cen naleznete na stránce soutěže. Zveřejňují se veškerá bodová hodnocení všech porotců.

Vítězové posledních pěti ročníků Zlatého erbu:

  2004 2005 2006 2007 2008
Města Dačice Praha 12 Děčín Jablonec nad Nisou Jihlava
Obce Okříšky Dolní Vilémovice Tlumačov Kondrac Tlumačov
Elektronická služba Hradec Králové Přerov Most Praha 6 Praha 6