Cenu Český zavináč získal Dopravní podnik hl. m. Prahy za projekt "SMS jízdenek"

, Hradec Králové

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2008 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Prestižní ocenění letos získala nová převratná služba Dopravního podniku hl. m. Prahy -- možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM -- která byla spuštěna v listopadu 2007.

"Porota letos zvažovala několik zajímavých projektů, takže rozhodování bylo náročnější než obvykle," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. "Nakonec jsme se ale shodli na tom, že nová služba Dopravního podniku hl. m. Prahy -- byť není přímo z prostředí veřejné správy -- představuje naprosto konkrétní příklad toho, jak mohou moderní technologie usnadnit život jednoduchým způsobem prakticky každému."

"Hlavním motivem zavedení služby SMS jízdenka bylo ulehčit cestujícím starosti s automaty, drobnými mincemi a především dát možnost nedobrovolným černým pasažérům skoncovat s neplacením a riskováním pokut," říká Jan Svoboda, ředitel marketingu Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Služba je k dispozici kdekoliv a kdykoliv. Podle statistik připadá v ČR na jednoho člověka 1,5 mobilního telefonu, což potvrzuje vysokou penetraci využívání mobilních telefonů a jejich služeb. Podle jízdenkového systému používá tuto službu už od ledna průměrně devatenáct tisíc cestujících denně. Výzkum, který pro Dopravní podnik zhotovila nezávislá agentura Westminster, ukázal, že 60 % uživatelů SMS jízdenky představuje nové platící zákazníky, kteří se rekrutovali z řad "nedobrovolných" černých pasažérů. Z průzkumu je nadále patrné, že díky zavedení SMS jízdenky ubylo 1 % trvale tarifně neukázněných cestujících (černých pasažérů), přibližně o 16 % je méně nedobrovolných či občasných černých pasažérů a naopak přibylo o 17 % více platících cestujících.

Rozhodnutí poroty soutěže Český Zavináč o vítězi letošního ročníku vedle těchto argumentů podpořil i fakt, že řešení, s nímž jako první přišel právě Dopravní podnik hl. m. Prahy, vzbudilo značný zájem v mnoha dalších městech ČR a inspirovalo i řadu projektů, kde by bylo možno podobné principy využívat, jako třeba v případě poplatků ve zdravotnictví či v některých dalších oblastech.

Z historie soutěže Český zavináč

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku (www.justice.cz) na Internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament (www.psp.cz/eknih) s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

V roce 2001 cenu získalo ocenění Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz.

V roce 2003 zvítězil projekt "Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny", na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR Kancelář Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního "Nahlížení do katastru nemovitostí" -- nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., -- "Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů" a projektu Úřadu MČ Praha 6 -- "Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí".

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy -- "Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" a "Ministerstvo informatiky ČR", a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

V roce 2007 získal cenu Český zavináč současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

Pořadatelem soutěže je Sdružení Český zavináč, U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, e-mail: cesky@isss.cz.