Elektronická identita I – Úvodní slovo

Mgr. Barbora Kořanová, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR,

Další záznamy