Portál občana a sdílené služby – zkušenosti s připojováním (workshop)

Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra; Ing. Pavel Matějka, Jan Vlasák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

Další záznamy