Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Hlavní části návrhu zákona a jejich variantní řešení

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,

Další záznamy