Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Legislativní a právní hledisko

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví,

Další záznamy