Konference ISSS/V4DIS

Renomovaná mezinárodní konference zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V posledních letech se na tuto akci pravidelně registruje více než 2300 účastníků, během dvoudenního programu zazní přes 200 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přibližně 110 firem a organizací.

Vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, objevuje se zde každoročně řada osobností napříč celým politickým spektrem. Konference se zpravidla koná pod oficiální záštitou premiéra a několika dalších členů vlády, zástupců obou komor Parlamentu ČR, hejtmana Kraje Vysočina a Asociace krajů ČR. Setkávají se zde špičky domácí politické scény, ministři, zástupci veřejné správy z ČR i zahraničí, informatici krajských či městských úřadů, nezávislí odborníci i vysocí manažeři renomovaných firem, které dodávají svoje řešení a služby do segmentu státní správy a samosprávy.

Na konferenci obvykle nechybějí ani významní hosté z EU – v roce 2009 byla v rámci českého předsednictví Radě EU součástí programu „unijní“ ministerská konference „eID a veřejné registry“, v roce 2014 zde vystoupila místopředsedkyně EK Neelie Kroes a v roce 2016, 2018 a 2019 eurokomisařka Věra Jourová. Slavnostních zahájení se v minulých letech zúčastnilo i několik velvyslanců a dalších zástupců diplomatického sboru.

Dvoudenní program zaměřený na široké spektrum témat souvisejících s informatizací veřejné správy, rozvojem e-governmentu a celkovou digitalizací života je zaplněn nejen obvyklým maratonem přednášek, prezentací a diskusí, ale jeho součástí jsou i důležité doprovodné akce, jako například setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, diskuse osobností akademické sféry či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Konference ISSS je již řadu let nedílnou součástí programu všech, kdo se podílejí na reformě a informatizaci veřejné správy, a zároveň místem, kde se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.