ISSS 2019 – letos vládl pozitivní duch

, Praha

V Královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 2. dubna odpoledne další, již dvaadvacátý, ročník konference ISSS/V4DIS, který se již více než dvě desetiletí zaměřuje na informatizaci veřejné správy, implementaci moderních ICT technologií do tohoto segmentu a celkovou digitalizaci společnosti. Během dvou dnů se zaregistrovalo více než 2200 hostů, v programu se odehrálo zhruba 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání a ve výstavní části se představilo přes 100 firem a institucí.

Letošní ročník konference oficiálně zaštítili premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Asociace krajů ČR. Většina hostů byla překvapena pozitivní atmosférou konference, která byla zapříčiněna především faktem, že současná politická reprezentace napříč celým spektrem dospěla k určité shodě, kterým směrem by se měl v následujících letech rozvoj e-governmentu v ČR ubírat. Bylo to patrné na prezentacích, v projevech i vystoupeních prakticky všech, kdo mají v současně s digitalizací veřejné správy cokoli do činění.

„Tuto konferenci už ani nemusíme představovat,“ stojí ve vyjádření premiéra ČR Andreje Babiše pro Hradecký deník. „Nosné téma ISSS patří do vládních priorit. Digitalizaci řešíme a chceme s ní pohnout, a to je podle mě hlavní přínos akce. Nejen možnost slyšet, co se aktuálně na poli e-governmentu děje a šance jednoduše se potkat s odborníky, ale je to prostor pro sdílení poznatků a výměnu zkušeností. Pustili jsme se i do digitalizace zdravotnictví nebo digitalizace stavebního řízení. První výsledky už máme a budeme pokračovat dál, dokud se nedostaneme na úroveň nejlepších zemí na světě. Kromě dosavadních zkušeností by mě také zajímalo, jak digitalizace státní správy pomůže normálním lidem, živnostníkovi nebo firmě. Řešíme digitalizaci a zabýváme se projekty pro budoucnost. Všechno je to jeden velký celek s přesahem do všech oblastí života.“

Slavnostní zahájení

V pondělí dopoledne byl jako obvykle největší zájem o slavnostní zahájení, kterého se zúčastnila celá řada osobností politického života. Příležitost k úvodním zdravicím dostali hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. Poté následoval „vládní blok“, v němž vystoupili premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Po nich se chopila slova komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která mimo jiné upozornila na svoji odpolední přednášku o digitální budoucnosti Evropy. Závěr oficiální části zahájení byl ve znamení krajů – krátkým vystoupením je uzavřel Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, který je již léta jedním ze spoluorganizátorů konference.

V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si účastníci konference mohli vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž nechyběli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně obchodu a průmyslu Marta Nováková, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu ČR Ivan Bartoš, předseda ČÚZK Karel Večeře, ředitel NÚKIB Dušan Navrátil, primátor Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek, primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel České pošty Roman Knap, generální ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, generální ředitel společnosti Microsoft Rudolf Urbánek a výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.

Program

V letošním roce byla většina prezentací a diskusí věnována tématům, jako jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, projektům jako Portál občana nebo čipový občanský průkaz, či úskalím v oblasti veřejného investování. Součástí programu byly také tradiční programové sekce věnované elektronizaci zdravotnictví, digitálním technickým mapám či aktuálním problémům samospráv. Jako tenká červená linka se celým programovým schématem vinula kybernetická bezpečnost, ochrana osobních dat nebo rozličné aspekty nasazování moderních technologií v různých oblastech digitalizace života.

Prezentace zahraničních hostů zařazené v rámci doprovodné visegrádské konference V4DIS se také průběžně prolínaly oběma dny. Zazněly zde informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se v regionu V4 podařilo rozpracovat nebo dokončit, představilo se několik příkladů dobré praxe a diskutovalo se o hlavních výzvách a plánech v oblasti digitalizace života včetně dalšího rozvoje konceptu „smart cities“ a „smart regionů“, přeshraniční či mezinárodní spolupráci nebo využití moderních technologií v oblasti turistického ruchu.

Soutěže

Během konference ISSS/V4DIS 2019 došlo jako obvykle i na vyhlášení výsledků oblíbených soutěží. Již v neděli 31. března na VIP setkání v Klicperově divadle převzala komisařka Věra Jourová ocenění Český zavináč za významný přínos v rozvoji digitální společnosti v Evropské unii.

V pondělí odpoledne proběhlo v projektové laboratoři slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže JuniorErb, kde úspěšní účastníci převzali také pamětní listy Senátu Parlamentu ČR, v podvečer se pak konal již tradiční workshop soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk, jehož se zúčastnilo i několik zástupců Parlamentu ČR a řada významných představitelů veřejné správy ČR i dalších zemí. V rámci tohoto setkání byly také předány ceny za umístění na 2. a 3. místech ve všech kategoriích. Vítězové pak byli vyhlášeni v úvodu společenského galavečera, tento ceremoniál doplnilo i vyhlášení soutěže Biblioweb 2019.

Dvacátý třetí ročník konference ISSS se uskuteční opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové ve dnech 20. a 21. dubna 2020.

Prokop Konopa