Malý sál: Další vývoj organizace veřejné správy, CMS a CMS2 a novinky v e-governmentu pro obce

, Hradec Králové

V Malém sále probíhá bohatý program od 9.30 až do časného odpoledne – první část je tradičně v režii Ministerstva vnitra, které přináší detailnější informace o dalším vývoji organizace veřejné správy v ČR – zahajuje ji náměstek Petr Mlsna v prezentací Vize moderního státu 4.0 a pokračují David Sláma (Koncepce veřejné správy po roce 2021), Jakub Jaňura (Členění a dostupnost veřejné správy), David Sláma (Kdo jsou zastupitelé měst a obcí?) a Petr Vokáč (Elektronizace organizačního zajištění voleb).

Ve druhé části od 11.15 probíhá prezentace služeb CMS a CMS 2.0, a to v podání zástupců MV ČR, NAKIT, Kraje Vysočina a Městského úřadu Vyškov. Od 12.00 pak proběhne oblíbená a hojně sledovaná diskuse zástupců samospráv „Co nového přináší eGovernment pro obce a jak se mají obce připravit na změny?“ Do diskuse se zapojí Pavel Rous (Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR), Petr Pavlinec (Kraj Vysočina), Ondřej Profan (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), Štěpánka Cvejnová, Roman Vrba a Bohdan Urban (Ministerstvo vnitra ČR), Michal Pešek (Správa základních registrů), Zdeněk Semorád a Aleš Pekárek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a další.