Strategie regionálního rozvoje

, Hradec Králové

V Eliščině sále se pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR od 9.30 koná setkání k připravované Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, a to za účasti zástupců ministerstva – tvůrců „strategie“ – i odborníků.

Setkání je určeno pro všechny subjekty, které zajímá, jak lze přispět ke kvalitnímu životu v různých typech regionů, nebo např. ve městech či ve venkovském prostoru. Strategie by měla být citlivá k potřebám i možnostem českého území, aby každé místo dokázalo co nejlépe naplnit svůj potenciál. Za klíčový zdroj pro rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí je vedle podpory státní správy významná kvalita lidského kapitálu i další důležité předpoklady, které rozhodují o naplnění potenciálu daného místa.