Elektronizace zdravotnictví

, Hradec Králové

Hned v 9 hodin dopoledne začal v Eliščině sále rozsáhlý odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví. Úvodního slova a představení věcného návrhu zákona o eHealth z pohledu legislativy se ujal náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a na něj navazují další přednášející – Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky s informacemi o hlavních částech návrhu zákona a jejich variantním řešení, Irena Storová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv s tématem eReceptu rok poté a konečně Tomáš Šedivec z Ministerstva vnitra s prezentací týkající se vazeb mezi eHealth a eGovernmentem.

Další sekce bloku eHealth pokračuje od 12 do 14 h. a prezentace se zaměřují na implementaci rozhraní pro sběr dat o pohybu léčiv (SÚKL), interoperabilitu dat ve zdravotnictví (Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví), využití nových technologií v simulačních centrech (DISK Systems) a simulace nejen ve zdravotnictví (AV Media), elektronické zdravotnictví v kraji (ICZ), projekt přeshraniční výměny receptů (SÚKL) či národní kontakní místo pro eHealth (Kraj Vysočina)