Zákon o právech na digitální služby

Konference ISSS se již řadu let věnuje různým aspektům zrychlení procesu digitalizace a zlepšení postavení ČR ve srovnání s ostatními zeměmi. Podobný cíl má i ICT Unie, která v posledním roce sehrála významnou úlohu při návrhu změn stávající legislativy ovlivňující další rozvoj e-governmentu. Výsledkem její spolupráce s řadou osobností politického spektra, svazů, asociací a sdružení je aktuální návrh zákona o právech na digitální služby.

Ten má po všech úpravách, vyplývajících z diskuzí a také z připomínek uplatněných některými poslaneckými kluby, Radou vlády pro informační společnost, Stálého výboru pro digitálně přívětivou legislativu a Ministerstva vnitra konečně podobu a měl by být v brzké době projednán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde byl v posledních měsících intenzivně diskutován a připomínkován.

Pojďme si stručně shrnou hlavní body budoucí elektronické komunikace a co by mohli občané v budoucnosti zvládnout bez návštěvy úřadu:

  • své věci vyřídit přes internet (výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet vyřídit nelze, jako je například technická kontrola vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu, i když žádosti o vydání nebo objednání na technickou kontrolu zařídit půjde);
  • notifikaci o změně svých údajů nebo o blížící se expiraci platnosti dokladů, či veřejných listin (upozornění o konci platnosti OP, řidičáku, technické nebo jakékoli jiné veřejné listiny apod.);
  • právo na povinné sdílení svých dat (sdílení a využívání mezi úřady, a to buď na základě zákona nebo souhlasu občana, a to pouze jednorázově nebo trvale, samozřejmě s možností odvolání);
  • právo na zápis svých údajů do systému základních registrů (za 5 let, kdy nabude zákon plné účinnosti, budeme v peněžence nosit povinně už jen občanský průkaz pro prokázání totožnosti, všechny další různé průkazy již své místo v peněžence mít nebudou);
  • právo na uchování záznamů o našem digitálním právním jednání (to proto, abych mohl kdykoli v případě potřeby prokázat, že jsem jednal skutečně já, kdy jsem jednání provedl, vůči komu a co bylo obsahem mého jednání);
  • právo se domáhat svých práv na poskytnutí digitální služby před soudem (úřad nebo jiný poskytovatel služeb, který bezdůvodně odmítne poskytnout digitální službu, bude muset před soudem prokázat, že službu nemohl poskytnout, a také se vystavuje riziku zaplacení náhrady škody za neposkytnutí digitální služby);
  • právo na slevu ze správních a jiných poplatků (navrženo snížení správního poplatku o 20 %, pokud je služba poskytnuta digitálně).

Podle tvůrců tohoto návrhu nebude mít tato změna přínosy jen pro občany ČR, ale mnoho přinese také veřejné správě samotné. Výše uvedené principy výrazně sníží administrativní zátěž při výkonu působností orgánů veřejné moci, posílení důvěry ve využívaná data, zásadní posílení transparentnosti veřejné správy a zvýšení důvěry občanů ve stát.

Další informace