Martin Kupka odpovídá redakci VSOL

Jménem redakce přílohy Veřejná správa online jsme položili několik otázek týkajících se aktuálních problémů digitalizace veřejné správy v ČR Mgr. Martinu Kupkovi, poslanci PS Parlamentu ČR, místopředsedovi ODS, zastupiteli Středočeského kraje a starostovi obce Líbeznice.

Martin Kupka
Jak se díváte na aktuální podobu připravovaného zákona o právu na digitální službu?
Veskrze kladně, protože ho nejen budu s dalšími poslanci předkládat, ale jsem zapojen do týmu, který ho připravuje. Vidím v tom konečně významnou příležitost urychlit digitalizaci služeb veřejné správy. Zákon zamezí tomu, aby propříště ti ministři nebo zaměstnanci úřadů, kdo chtěli digitalizaci urychlit, naráželi na výmluvy kolegů, že to či ono nejde, protože k tomu není nezbytné zmocnění. Zákon je koncipován tak, že by obrátil logiku kontaktu občana se státem a přinesl lidem právo chtít po státu digitální službu a nejen čekat, až se státu uráčí jim ji nabídnout. To v důsledku přinese úsporu jak státu, tak občanům, což je nejpodstatnější.
Souhlasíte, že veřejná správa by měla občanům nabídnout možnost jednoduchých a rychlých elektronických plateb v podstatě podobně, jako jsou zvyklí je využívat např. v e-shopech.
Jsem přesvědčen, že by to úřady zvládat měly. Že to s sebou přirozeně nese moderní doba a technologický rozvoj a že není důvod, proč by nemělo být možné platit například obecní poplatky i formou platebních bran po internetu. My chceme ukázat i v případě naší malé obce, kde jsem starostou, že to lze realizovat a neznamená to zátěž pro úřad, ale naopak díky takovému řešení odpadne zbytečná byrokracie. Samozřejmě musí zůstat zachována možnost hotovostní platby pro ty, kdo novinkám ještě ne zcela důvěřují, třeba pro některé starší spoluobčany. Ale možnost rychlé elektronické platby by měla být samozřejmostí.
Je veřejným tajemstvím, že řada měst a obcí má zkušenosti spíše se špatnou platební morálkou. Nemohou elektronické platby přinést více problémů než užitku?
Zavedením dalšího platebního kanálu k těm existujícím přece platební morálku nijak nezhoršíte. Spíš bych řekl, že naopak platí, že čím snazší to pro některé pracovně vytížené občany bude, tím spíš se k zaplacení dostanou, protože to zvládnou z domova v kterékoli denní nebo noční době a nebudou muset řešit, kdy zajdou na úřad s hotovostí. Důležité ale je, abychom nevymýšleli něco nového, a naopak použili modely, které lidé znají. Opravdu se toho nebojím, stačí se podívat, jak snadno a v jaké míře lidé používají moderní platební nástroje na e-shopech nebo bezdotykové karty. Jsme v tom na špici nejen evropsky, ale i celosvětově.
V jaké míře má podle vašeho názoru stát zasahovat nebo nezasahovat do softwarového vybavení měst a obcí?
Podle mne je správná současná praxe, kdy si města a obce mohou vybírat z nabídky různých spisových služeb i softwaru pro stavební úřady. Úvahy, že by se stát pokusil vnutit jim nějaký centrální systém, zcela odmítám. Stát by to stejně zadával nějaké soukromé firmě, ale odpadla by možnost nějakého konkurenčního prostředí v kvalitě toho produktu a nabídce souvisejících služeb. Navíc tu jako strašáka máme známý systém NEN, za který stát zaplatil neuvěřitelné stovky milionů korun, a přesto s ním není schopen konkurovat komerčním produktům na trhu. V současnosti používané systémy fungují, úředníci s nimi umí zacházet, počítačoví správci také, a tak nevidím důvod na tom něco měnit. Snad si do budoucna dovedu představit, že by stát jako hlídač platné legislativy začal poskytovat certifikaci nabízených systémů v tom smyslu, že splňují požadavky aktuálních právních norem. To by obcím garantovalo, že se používáním systému nevystavují riziku porušení zákona nebo nenaplnění platného práva.

pk