Podrobný program konference ISSS 2018

Velký sál

 • Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  J. E. Sten Schwede, velvyslanec, Velvyslanectví Estonské republiky
  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, předseda, Vláda ČR
  Mgr. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Mgr. Lubomír Metnar, ministr, Ministerstvo vnitra ČR
  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok
  Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
  RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  Ing. Ivan Pilný, vládní zmocněnec pro digitální vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
  Ing. Dušan Navrátil, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
  Ing. Milan Hašek, ředitel úseku Veřejný sektor a realitní obchody, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. René Kubů, ředitel pro sektor veřejné správy, Microsoft, s. r. o.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2018
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) I
 • Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise, 20'
  Soubory ke stažení
 • PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů, 15'
  Soubory ke stažení
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) II
 • Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení sofistikovaných nástrojů pro efektivní výkon při analýze připravenosti a implementaci GDPR.
 • Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • SmartCity II
 • David Navrátil, Česká spořitelna, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
 • Filip Kadeřábek, Kamil Mega, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  První verze Asseco systému pro dokumentaci technické infrastruktury vznikla už před téměř třiceti lety. Třicet let postupného rozvoje vyvrcholilo v novou generaci systému kategorie Enterprise Asset Management, v řešení SAMO. Jedná se o integrační platformu určenou nejen pro správce technické infrastruktury, ale i pro oblast Smart City, kdy centrální modul, prostorová databáze technických zařízení a jiného infrastrukturního majetku, je přirozeným jednotícím prostředím pro vyhodnocování a prezentaci dat pocházejících od tzv. chytrých zařízení. V kombinaci s využitím technologií Open Data, Open API a sdílení dat na bázi OpenGeoSpatial, INSPIRE a IEC standardů poskytuje nástroje pro vytváření výrazné přidané hodnoty, ať již vlastními aplikacemi nebo poskytováním dat a funkcí aplikacím třetích stran. SAMO je nejen inovativní zpracování dat s využitím pokročilých funkcí GIS; SAMO, ale poskytuje i nástroje pro spolehlivý běh infrastruktury chytrého města, informační podporu procesů údržby, zajištění provozu i další rozvoj.
 • Využití otevřených zdrojů ve veřejné správě
 • Mgr. Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zkušenosti a poznatky z každodenní praxe provozování portálu otevřených dat se zaměřením na zavedení procesů v podmínkách ČSSZ a charakteristika podnětů uživatelů datových sad ČSSZ z pohledu kurátora otevřených dat velké instituce veřejné správy svázané řadou právních předpisů.
 • Ing. Michal Kraus, MBA, Ing. Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Hlavní město Praha realizuje projekt Datové platformy pro Smart City. Není jednoduché všechna důležitá data pro strategické, ale i pro operativní řízení smart služeb města shromáždit na jednom místě. Ještě těžší je vědět, co s těmito daty dále dělat a i jak je vhodně zpřístupnit a prezentovat nejen občanům a neziskovému sektoru, ale i městu samotnému. Jak si s tímto úkolem poradilo hlavní město? Jak mu v tom pomáhá Microsoft PowerBi a Microsoft Azure? Ukážeme v naší prezentaci.
 • Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek představí otevřená data publikovaná ČÚZK s důrazem na novinky v této oblasti, které byly realizovány v roce 2017. Největší část otevřených dat ČÚZK pochází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Další podstatnou část tvoří výstupy s obsahem katastrální mapy v různých formátech. Mezi otevřená data patří také výstupy dle Směrnice INSPIRE, konkrétně data témat Parcely (CP), Adresy (AD), Územní správní jednotky (AU) a Budovy (BU).
 • Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení unikátního průzkumu, který zjišťoval, kolik domén je v držení českých úřadů, jaký úřad jich má nejvíce či jak jsou na tom tyto domény s podporou IPv6 a DNSSEC. Součástí prezentace bude též představení zajímavostí ze světa domén měst a obcí.
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Aktuální projekty eGovernmentu
 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Jaromír Talíř, CZ.NIC, z.s.p.o., 90'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Již od 29. září 2018 budou muset členské státy vzájemně uznávat své eID systémy. Nezbytným předpokladem je vybudování tzv. národního eIDAS uzlu. V rámci přednášky bude představen současný stav projektu CZ.PEPS, který implementuje sdružení CZ.NIC.
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Další rozvoj informatizace veřejné správy I
 • Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Další rozvoj informatizace veřejné správy II
 • Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Po dokončení digitalizace datového fondu katastru nemovitostí je hlavním záměrem jeho postupné zkvalitňování. Elektronická data katastru nemovitostí a produktů ve správě Zeměměřického úřadu umožňují ČÚZK rozšiřovat nabídku služeb uživatelům a zkvalitňovat datový obsah v různých informačních systémech.
 • Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, 20'
  Soubory ke stažení
 • Další rozvoj informatizace veřejné správy III
 • RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Pavel Číž, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od druhé poloviny roku 2018 bude možné jít vyřídit další doklad kamkoli v ČR, nikoli jen na úřad dle trvalého pobytu. Zároveň se zjednoduší postup podání žádosti – už nebude nutné nosit na úřad průkazovou fotografii.
 • Další rozvoj informatizace veřejné správy III
 • Horymír Šîma, Fortinet, 30'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nahrazování tištěné podoby dokumentace elektronickou formou je nejen u úřadů státní správy nezvratným trendem. S tím je spojená nutnost zajišťovat ukládání těchto dokumentů. Česká pošta má jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení pro dlouhodobé ukládání jakýchkoliv dokumentů bez ohledu na jejich formát a velikost.
 • Ing. Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r.o.; Aleš Koreček, DELL EMC, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Předpokladem k úspěšnému přechodu na bezpapírové procesy je vyřešení digitální důvěry elektronických dokumentů. Jejich podstatu tvoří služby vytvářející důvěru definované nařízením eIDAS. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Výsledkem je centrální řešení pro řízené vytváření, přijímání, ověřování a dlouhodobé důvěryhodné uchovávání elektronických dat a dokumentů.
  V rámci prezentace představíme Digitální archiv – základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Certifikované řešení, které spojuje logickou vrstvu pro dlouhodobé důvěryhodné uchování elektronických podpisů, pečetí a časových razítek dle eIDAS a fyzickou bezpečnost objektového úložiště.
 • Další rozvoj informatizace veřejné správy IV
 • Martin Večeře, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Živá ukázka integrované aplikace „Hodnocení služebních zaměstnanců“ v prostředí SAP FIORI a v podmínkách služebního zákona.
 • Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  · CMS jako součást „referenčního rozhraní“
  · Principy využití služeb CMS
  · Rozsah služeb CMS2
 • Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Obsahem toto příspěvku je ohlédnutí za principy a zásadami eGovernmentu prezentovanými na minulých konferencích ISSS a porovnání se současným stavem elektronizace státní správy a vývojem v zahraničí. Cílem příspěvku je vyvolání diskuse o stanovení cílů a klíčových zásad elektronizace ve-řejné a státní správy v období měnící se politické reprezentace.
 • Diskuse a dotazy

Přednáškový sál

 • Archivace a spisové služby
 • Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Důraz na fungování elektronických systémů spisové služby nesmí vést k tomu, že budou zanedbávány dokumenty mimo tyto systémy. Národní archiv studuje tuto problematiku a k výběru za archiválie přistupuje proaktivně, jak o tom svědčí příklady z praxe i rozhraní národního archivního portálu.
 • Radovan Urban, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  MDU je služba, v rámci které jsou analyzovány veškeré aspekty související s dlouhodobým ukládáním dokumentů v organizaci. Výstupem je popis současného stavu, souhrn opatření, které povedou v nápravě nedostatků tak, aby byl stav v této oblasti v souladu z legislativou, standardy i interními předpisy a nakonec plán, který slouží jako návod jak přistupovat k práci s dokumenty a jejich ukládání v digitálních repozitářích tak, aby byl udržen jejich optimální stav.
 • Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Řízení oběhu dokumentů a záznamů se u řady původců v oblasti veřejné správy elektronizuje již skoro dvacet let, z toho téměř deset let na legislativním základě. Elektronizace by měla zrychlit vyřizování, usnadnit znovuvyužití informací a také zajistit vyšší bezpečnost a kontrolu při správě dokumentů včetně ochrany osobních údajů. Na příkladech ze zahraničí a z kontrolní činnosti Národního archivu příspěvek ukáže, jaký vliv na nesystémové a nekontrolovatelné vnitřní úřadování v hybridní podobě mají stereotypní a nekoordinované postupy zaměstnanců a nedostatky v řízení ze strany nadřízených.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10'
  Soubory ke stažení
 • Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Heisler, CNZ, 10'
  Soubory ke stažení
 • Veřejné investování
 • Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 222 organizací. Společně se zřízenými organizacemi představujeme jeden celek, standardizujeme podpůrné procesy, prosazujeme princip dlouhodobé udržitelnosti.
  Kraj přijal koncepci poskytování sdílených služeb, nástroje efektivního korporátního řízení, služeb využívaných vícerem organizací v oblastech jako centrální a sdružené nákupy, IT služby, správa majetku (facility management), energetický management, marketing apod.
  V roce 2015 kraj implementoval Nákupní systém Moravskoslezského kraje, komplexní systém sdružených nákupů, který zajišťuje efektivní a operativní nákupní proces a generuje finanční úspory. Součástí systému je e-shop Nákupní portál, který slouží k nakupování zboží a zajišťuje logistiku nakupování.
 • Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s., 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Elektronické způsoby realizace majetku – využití elektronických aukcí a elektronických dražeb, rozdílů mezi nimi a jejich právní úpravy.
 • Právní aspekty eGovernmentu
 • RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a. s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak rychle najdete zákon, podle kterého máte postupovat? Jak si dohledáte výklad paragrafu, kterému úplně přesně nerozumíte? Víte, že smlouvy nemusíte složitě sami vymýšlet, ale jednoduše si je stáhnete z ASPI? Jak rozhodují soudy v případech podobných tomu vašemu? Na jaké změny legislativy se můžete (ne)těšit? Jak jednoduše proplouvat právní problematikou samosprávy a veřejné správy – s tím vším vás seznámíme v prostředí nového webového ASPI na www.noveaspi.cz.
 • Diskuse a dotazy
 • Přívětivá komunikace samosprávy s občanem
 • Michal Slavev, mluvii.com s.r.o.; René Kubů, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Občané mají velmi často problémy, jak se správně orientovat a pohybovat ve změti zveřejněných zákonů, informací a elektronických formulářů veřejné správy. Z komerčních webů jako jsou eShopy, nebo např. internet banking jsou zvyklí na komfortní pomoc a navigaci. V tom jim i ve veřejné správě může pomoci Mluvii. Jednoduchým způsobem je na web úřadu doplněna možnost kontextového chatu, hlasové a video komunikace s úředníkem. Ukážeme vám, jak udělat váš portál, nebo web moderní a přívětivý v komunikaci s občany.
 • Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Věděli jste, že
  – pouhých 11 % lidí uvádí, že web rezidentního města/obce navštěvuje alespoň jedenkrát ročně,
  – spokojenost s informovaností prostřednictvím amplionových systémů uvádí pouhých 23 % dotázaných,
  – a naopak 65 % obyvatel by pro komunikaci ze strany města preferovalo zprávy do telefonu a neuvěřitelných 88 % dotázaných by bylo ochotno dát municipalitě své kontakty pro takovýto moderní a efektivní způsob komunikace?
  Mgr. Ondřej Švrček představí budoucnost ve způsobu komunikace s občany nejen v ČR, a vysvětlí, že komunikace může být mnohem efektivnější, ekologičtější a výrazně ekonomičtější než doposud!
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jedním z hlavních trendů v komunikaci veřejných správ, institucí, komunit a občanů je, že se začíná stále více využívá nové platformy pro komunikaci s občany jako je live streaming videí a tvorba vlastního video obsahu na web a sociální sítě, jako například populární Facebook, YouTube a jiné. Velký nárůst využití těchto technologií je dnes také v oblasti vzdělávání a e-learningu.
 • Ing. arch. Augustín Mrázik, Mgr. Patrik Laslop, eGov Systems s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  SMS-info.eu je služba na rýchlu a spoľahlivú informovanosť komunít rôzneho druhu (najmä obyvateľov, účastníkov, zákazníkov a pod.) vrátane obojsmernej komunikácie (e-participácia – spätná väzba, komentáre, podnety, ankety).
  Služba posiela správy a krátke notifikácie na mobil alebo e-mailom, spôsob doručenia si riadi priamo príjemca. Ak je príjemca off-line, je notifikácia doručená ako bežná SMS, čím je garantované rýchle doručenie dôležitých oznamov (aj napr. v zahraničí alebo na klasické mobily). Architektúra služby zaručuje plnú ochranu súkromia príjemcov (GDPR) – odber si riadi priamo príjemca a odosielateľ vôbec nedostane e-mail a číslo mobilu odberateľa, takže nemôžu byť skopírované alebo zneužité. Odberateľ má na jednom mieste prehľad o všetkých odosielateľoch, ktorých správy odoberá.
  Ideálne riešenie pre mestá a obce, školy, združenia, malé a stredné podniky (zákazníci, zamestnanci), cestovné kancelárie a iné prípady, ktoré si vyžadujú rýchlu operatívnu informovanosť komunít rôznej veľkosti.
  Mobilná aplikácia pre iOS a Android, webový portál, e-mail.
 • Tomáš Szabo, PROROZVOJ, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Webový portál E-PRO je systém na tvorbu, spravovanie a vyhodnocovanie strategických dokumentov samospráv – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (Program rozvoja obce) a Komunitný plán sociálnych služieb. Na Slovensku sme jediný prevádzkovateľ tohto systému, pod ktorý spadajú aj doplnkové služby využiteľné aj v ďalších krajinách Európskej únie. E-PRO oceňuje veľké množstvo zapojených samospráv od veľkých miest až po malé obce a získal ocenenia aj od externých odborníkov.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy

Eliščin sál

 • eHealth I
 • MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5'
  Soubory ke stažení
 • JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • MUDr. Michal Sojka, Česká lékařská komora, 15'
  Soubory ke stažení
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20'
  Soubory ke stažení
 • SmartCity I
 • Mgr. František Kubeš, Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR; Ing. Ivo Gottwald, Svaz měst a obcí ČR, 75'
 • Vzorové postupy a dostupnost dat
 • Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Tomáš Kubica, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Aby mohl váš úřad, nebo instituce poskytovat svoje služby občanům, nebo vykonávat i své základní činnosti, potřebuje k tomu své stěžejní informační systémy. Často se stává, že systém na kterém zcela zásadně závisí chod úřadu, nemá žádný náhradní plán jeho provozu v případě výpadku, nebo havárie datového centra, serveru, nebo konektivity. Jednoduchý, levný a především rychle nasaditelný způsob řešení vám představíme s využitím Azure Site Recovery. Obdobné to je i s daty. Jejich archivace a zálohování musí být prováděna tak, aby například požár, nebo loupež v primárním datovém centru nezpůsobila definitivní ztrátu dat. Data jsou totiž to nejcennější co jako úřad máte, nelze je nikde znovu nakoupit. Jak jednoduše a levně a především bezpečně zálohovat s využitím Microsoft Azure? Dozvíte se při prezentaci.
 • Ing. Vladimír Brenkuš, ATS – TELCOM PRAHA a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Pro účely zajištění bezpečnosti obyvatel, je nutnou podmínkou zajištění integrovaných mobilních bezpečných komunikací bezpečnostních složek integrovaného záchranného systému, bojových a pořádkových složek, úkolového uskupení v bojových misích. Cílovou funkcionalitou všech kooperujících složek na malém území, je zajištění sdílení kritických informací v reálném čase. Pro takovéto účely Vám společnost ATS – TELCOM PRAHA a.s. představuje bezpečný mobilní komunikační systém francouzské společnosti Atos vedený pod názvem „Bull Hoox for mission“. Atos je globálním lídrem v oblasti digitální transformace s přibližně 100 000 zaměstnanci v 72 zemích. Je evropským lídrem v oblasti v Big Data, Cybersecurity, budování SOC, poskytuje Cloud služby, transakční služby a podobně. Řešení je postaveno na bezpečné šifrované platformě LTE, díky čemu můžou týmy sdílet obsáhlá data, jako jsou obrázky, videa a další data např. o poloze. Systém představuje koordinovanou a odpovídající reakci na současné hrozby.
 • Filip Kolář, F5 Networks, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Aplikace jsou branou k Vašim datům. Pokud jsou aplikace zranitelné vůči internetovým útokům, jsou také citlivá data za těmito aplikacemi náchylná ke zneužití. Síťové nebo NG firewally Vás ochrání jen z části, pro ochranu proti nejčastějším aplikačním útokům (monitorované projektem OWASP) je nezbytná technologie web aplikačního firewallu. V kombinaci s technologiemi pro ochranu uživatelských identit zajistíte nadčasovou ochranu. Ať už z důvodu prevence ohrožení renomé Vaší organizace nebo pro splnění regulatorních požadavků jako např. GDPR. Na prezentaci se dozvíte, jak ochránit aplikaci a tím i její data a jak k nim zajistit zabezpečený přístup, v prostředí stávajícího datového centra i v hybridním kombinaci s Cloudem.
 • Ing. Karel Poživil, Ing. Iva Fortelková, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Case study zaměřená na popis toho, jak probíhalo zavedení B2B komunikace, pro kterou ČSSZ připravila technické i procesní podmínky, aby za pomoci B2B/G2G služeb jak na své straně, tak na straně dalších OVM oprávněných požadovat údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění podpořila snižování administrativní náročnosti při vyřizování agendy poskytování informací.
 • Lidmila Pinterová, Obec Krchleby; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Drtivá většina ambiciózních snah o transformaci provozního modelu data centra končí neúspěchem. Jisté je jedno. Současné organizace musí být připraveny na dynamické změny při provozování aplikací a data center. Co pro Vás tyto změny budou znamenat a jakou cestu je pro Vaši organizaci nejlepší zvolit? Možností je řada – standardizace stávajícího prostředí, privátní cloud, hybridní režim, přechod do veřejného cloudu, a zejména optimální vytěžování zdrojů. ORBIT je strategickým dodavatelem změnových projektů v lokálním i mezinárodním měřítku. Zákazníci s námi zažívají individuální přístup, intenzivní zájem o společný úspěch a touhu realizovat změnové strategie. Máme rozsáhlé zkušenosti s úspěšnou transformací provozních modelů data center. Podělíme se s Vámi o to, jak se na ni připravit a jak dosáhnout optimálních nákladů.
 • SmartCity III
 • Jan Alexa, IDC CEMA, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Smart City je konceptem, do kterého jak města, tak vláda a kraje investuje nemalé prostředky a úsilí. Objevují se však i skeptické hlasy a zaznívá obava, aby výsledkem Smart City iniciativ nebyly pouze předražené IT „pomníčky“ bez širšího dopadu na kvalitu života obyvatel. Prezentace IDC se zaměří na otázku, co to vlastně znamená chytré město a jak musí ona „chytrost“ fungovat, aby mohla přinést hmatatelné výsledky. IDC představí svoje mezinárodní metodiky na měření chytrosti a v rámci prezentace se bude zabývat otázkou, proč města ve svých iniciativách Smart City selhávají, nebo naopak zaznamenávají úspěch.
 • Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ondřej Bukovjan, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jak přistoupit k budování SMART CITY v českých podmínkách? Na konkrétním příkladu si ukážeme jak postupovat, aby se minimalizovaly slepé cesty.
 • Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Automatizovaný sběr dat o spotřebě energií a následné využití těchto údajů (práce s daty v navazujících systémech – například rozúčtování.)
 • Ing. Vladimír Špaček, Hexagon; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Smart City a bezpečná města. To jsou dva termíny, které se postupně staly synonymem. Bezpečné město je takové, kde jeho představitelé jsou připraveni na všechny rizika. Řešením nejen pro města, ale i pro policii a složky krizového řízení jsou systémy společnosti Hexagon, které v kombinaci s Microsoft Azure poskytují robustní, bezpečný a stále dostupný systém.
 • Ing. Mariana Hurná, Město Prešov, 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb a Biblioweb
 • uvádí Ing. Tomáš Holenda a JUDr. Milan Galanda
  Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení

Jednací sál

 • Setkání Vlády ČR se starosty obcí Královéhradeckého kraje (uzavřené jednání)
 • Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Live přenosy, záznam a streamingy operací pro vzdělávací účely a využití multikamerového video záznamu v medicínském prostředí je dnes celosvětově velký trend. Nová generace zařízení pro multikamerový video záznam, zpracování a archivaci díky výraznému snížení cen těchto technologií v kombinaci s IT integrací otevírá zcela nové možnosti využití videa v praxi.
 • Ing. Petr Valchář, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  VITAKARTA ONLINE od Oborové zdravotní pojišťovny zdaleka není jen pasivní službou, díky které si může klient zobrazit vyúčtování zdravotní péče. Za roky své existence přinesla kompletní sadu administrativních služeb, preventivních upozornění, byl do ní implementován také benefitový systém. Nově teď přináší některé zajímavé (tele)medicínské funkce a vylepšení.
 • Ing. Aneta Prokšová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  DiaBetty aneb telemedicína co funguje Prevence těhotenské cukrovky – fakta a čísla Obvyklý způsob léčby/odběrů Technologické možnosti Technické řešení v rámci Vitakarty Praktické zkušenosti klientek Další možnosti telemedicíny v praxi OZP.
 • eHealth III
 • Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na začátku 20. století byla zdravotní péče poskytována převážně doma. Rozvoj technologií a léčebných postupů zdravotní péči téměř zcela institucionalizoval. Nacházíme se nyní opět na rozhraní návratu domácí péče? Díky pokročilým informačním technologiím jsme schopni velkou část prvo-liniové péče i péče o chronické pacienty poskytovat v pohodlí jejich domova, rychleji, úsporněji a nepřetržitě. Poslední výzkumy virtualizace zdravotní péče hovoří až o 30% finanční úspoře. Jsme i v ČR připraveni na větší míru virtuální sebe-péče a sebe-hodnocení jako na důležitou součást léčebného procesu začátku 21. století?
 • Mgr. Jan Petřík, Zdravel, a. s., 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Labský sál

 • RNDr. Miloš Vystrčil, Senát Parlamentu ČR
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok
  Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
  MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
  Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
  dr. Piotr Filipkowski, SGH Warsaw School of Economics
  RNDr. Tomáš Renčín, Konference ISSS/V4DIS 2018
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2, 25'
  Soubory ke stažení
 • PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok, 15'
  Soubory ke stažení
 • Eva Pauknerová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
 • Zajištění vnitřních procesů velkého úřadu
 • Ing. Lukáš Plhoň, GORDIC spol. s r.o.; Ing. Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Spuštění informačního systému v cloudovém úložišti a jeho výhody.
 • Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Drtivá většina ambiciózních snah o transformaci provozního modelu data centra končí neúspěchem. Jisté je jedno. Současné organizace musí být připraveny na dynamické změny při provozování aplikací a data center. Co pro Vás tyto změny budou znamenat a jakou cestu je pro Vaši organizaci nejlepší zvolit? Možností je řada – standardizace stávajícího prostředí, privátní cloud, hybridní režim, přechod do veřejného cloudu, a zejména optimální vytěžování zdrojů. ORBIT je strategickým dodavatelem změnových projektů v lokálním i mezinárodním měřítku. Zákazníci s námi zažívají individuální přístup, intenzivní zájem o společný úspěch a touhu realizovat změnové strategie. Máme rozsáhlé zkušenosti s úspěšnou transformací provozních modelů data center. Podělíme se s Vámi o to, jak se na ni připravit a jak dosáhnout optimálních nákladů.
 • Karel Kolařík, Karlovarský kraj; Mgr. Václav Pávek, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kotlíkové dotace jsou typickým dotačním titulem, u kterého znamená jeho spuštění enormní zátěž informačního systému pro příjem dotací. Obvykle je po vyhlášení dotačního titulu zpracováváno řádově stovky desítky až stovky žádostí za vteřinu. Aby nedošlo k přetížení a následné nefunkčnosti systému, je na Karlovarském kraji provozován v Microsoft Azure. Společně s architekturou aplikace to je záruka, že občané jsou vždy a včas odbaveni a nejsou nespokojeni a rozladěni z padající, nebo nedostupné aplikace pro příjem žádostí.
 • JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Magistrát hlavního města Prahy; Ing. Miroslav Kvapil, DYNATECH s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Registr smluv znají všechny úřady. Už si v podstatě zvykly na to, že do něj musí zveřejnit údaje o každé smlouvě, jinak je ze zákona neplatná. Víte, že smlouva je neplatná, když jsou údaje sice zveřejněné, ale s chybami? To se týká i formálních chyb a překlepů. Neplatná smlouva je noční můrou každého úředníka, znamená to neoprávněný výdaj rozpočtových prostředků a s tím spojené další navazující nepříjemnosti. Jak se jednoduše bránit takovým rizikům? Jak je zcela eliminovat? Pomůže vám Croseus registr smluv, který online analyzuje a vyhodnocuje data o vašich smlouvách v registru smluv.
 • Ing. Jan Halíř, Česká správa sociálního zabezpečení, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příklad implementace a rozvoje manažerského informačního systému pro podporu zodpovědného finančního řízení (na bázi SAP HANA) v podmínkách velké instituce veřejné správy s ročními toky finančních prostředků ve výši 850 mld. Kč s cílem získat současně nástroj, který umí rychle a spolehlivě zpracovat a vyhodnotit interní data.
 • Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Pojmy Enterprise architecture, Program/projekt management, Evropské fondy, ICT strategie a koncepce se skloňují ve všech pádech. Jak je využít, aby prospěšně sloužily v praxi rezortu životního prostředí vám představí tato přednáška. Na praktických ukázkách se dozvíte, jak úzce mezi sebou souvisí EA architektura a programové/projektové řízení a jak lze koordinovat projekty v rámci ICT Programu a sdílet zkušenosti i znalosti s cílem efektivněji čerpat EU prostředky.
 • Informatizace územních samospráv I
 • Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace shrnuje dopad legislativních změn na provoz informačních systémů se zaměřením na implementaci požadavků nařízení eIDAS a GDPR do informačního systému GINIS
 • Bc. Pavel Knytl, Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 30'
  Soubory ke stažení
 • Informatizace územních samospráv II
 • Ing. Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Úřad který chce efektivně pracovat a poskytovat své služby občanům rovněž efektivně, musí začít sám u sebe uvnitř. Musí rychle a bezpečně sdílet informace, musí být v souladu s požadavky GDPR a eliminovat tak rizika spojená se správou osobních údajů občanů. Využití řešení Microsoft Office 365 výše uvedené jednoduše nabízí a splňuje. Jeho velkou předností je i snížení administrativních nároků.
 • Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s., 25'
  Soubory ke stažení
 • Rostislav Dubský, Eternal, s.r.o., 15'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Visegrádský salonek

 • eTurismus I
 • Úvodní slovo
  Jakub Janda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 5'
 • doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., CzechTourism, 15'
  Soubory ke stažení
 • Radana Koppová, CzechTourism, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V současné době představují on-line marketingové nástroje významný nástroj k propagaci Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Jaké konkrétní nástroje kraj využívá? Na koho jsou zaměřeny a s jakým dopadem? Nejen to se dozvíte v rámci příspěvku přímo od zástupců Královéhradeckého kraje.
 • Marcin Grudzień, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 20'
  Poznámka
  Přednáška v cizím jazyce
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Spatial information is a foundation for decision-making in the modern state. EU INSPIRE directive is a driving factor for building spatial data infrastructures in Member States countries. The presentation will focus on showing how spatial data services and applications developed under umbrella of INSPIRE can support building of e-Government.
 • eTurismus II
 • Petr Slepička, Prague City Tourism, 15'
  Soubory ke stažení
 • Petr Soukup, Prague City Tourism, 10'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Maciej Molak, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace webového portálu přeshraničního programu Interreg V-A ČR – Polsko www.cz-pl.eu, který byl nedávno obsahově i graficky zásadně přepracován. Nově obsahuje řadu inovativních prvků, např. stále se rozšiřující youtube kanál „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“ s mnoha sériemi – např. webcast pro žadatele, příklady dobré praxe apod. Portál odkazuje na obsahově kvalitní Facebook. Přehledně uspořádaný webový portál představuje ucelenou informační základnu pro žadatele i příjemce a výrazně přispívá k rychlému a efektivnímu čerpání prostředků alokovaných pro přeshraniční program Interreg V-A ČR – Polsko.
 • Diskuse a dotazy
 • eAccessibility
 • Michal Rada, Úřad vlády ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Jako každý rok i letos si řekneme, co se za posledních 12 měsíců podařilo a jaké úkoly s přístupností stojí před námi. Představíme si projednávaný a diskutovaný nový zákon a řekneme si, na co všechno dopadne. Podíváme se i na jiné aktivity v oblasti governance accessibility, které budou úřady zajímat.
 • Radek Pavlíček, Masarykova univerzita, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prakticky si předvedeme některé bezplatně dostupné nástroje (on-line či rozšíření pro prohlížeče) pro testování přístupnosti, seznámíme se s výhodami a nevýhodami jejich používání a řekneme si něco o tom, jak je co nejlépe začlenit do procesu přípravy webu či publikování informací.
 • Klára Sobotíková, Tichá linka, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Využití aplikace Tichá linka na kontaktních místech státní správy umožňuje komunikovat sluchově postiženým klientům bez bariér s úřady a státními institucemi. Seznámení s použitím a informace o možnosti zapojení se do projektu vysvětlí Klára Sobotíková z organizace Tichý svět, která online službu pro neslyšící provozuje.
 • Mgr. Nicole Removčíková, Prešovský samosprávny kraj, 15'
  Anotace
  Praktické ukážky prístupného webového sídla samosprávneho kraja. Zverejňovanie textových, grafických, vizuálnych informácií z hľadiska dodržiavania pravidiel prístupnosti (obrázky – plagáty, grafy, PDF dokumenty vrátane zmlúv, videozáznamy zasadnutí a TV relácie kraja, štruktúra webu a pod.). Odporúčania ako zabezpečiť, aby bol váš web čo najprístupnejší.
 • Diskuse a dotazy

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení aktuálních novinek v rozvoji informačního systému Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Praktické postupy a rady, jak v komplexním informačním systému zvládat povinnosti plynoucí z GDPR. Představení nového modulu GDPR asistent pro zjednodušení výkonu práv subjektu údajů.
 • Mgr. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení přístupů informačního systému Munis k vazbám na portálová řešení včetně portálu občana a portálu úředníka. Aktuální nové nástroje pro úředníky v IS Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postup úpravy spisového řádu města nebo obce s ohledem na aplikaci GDPR.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Elektronické skartační řízení a jeho aspekty. Praktické ukázky jak toho řízení pohodlně zvládnout v elektronickém systému spisové služby Munis ERMS.

všechny prostory kongresového centra Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny ABBACZ

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost I
 • Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Alena Rybáková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30'
  Soubory ke stažení
 • Jindřich Šavel, Novicom s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Zvýšené nároky na ochranu osobních údajů a kybernetického prostoru vedou organizace k nutnosti zavedení pořádku v síti. Ten je úspěšně zajišťován unikátním nástrojem AddNet, zahrnujícím L2 monitoring, správu síťových aktiv, spolehlivé základní síťové služby (DDI) a řízení přístupu do sítě – (NAC). Jeho schopnost efektivně sbírat data o provozu v rozsáhlých sítích (Flow, Syslog) a předávat je nástrojům pokročilé detekce (NBA, SIEM) umožňuje bezpečnostním správcům a provozovatelům SOCu provést kvalifikované vyhodnocení incidentu a reagovat. Díky integrovanému DDI/NAC nástroji není problém provést okamžitou izolaci nebo odpojení infikovaného zařízení. Unikátní rozsah funkcionality přináší nové možnosti v zavádění pokročilých síťových politik, jako je snadná izolace zařízení v sítích pro prevence nákaz typu ransomware. AddNet od Novicomu tak přináší potřebnou visibilitu, pořádek v síti a schopnost reakce, a to s minimalizací nároků na obtížně dostupné lidské zdroje.
 • Kybernetická bezpečnost II
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.; Sena Lai, Institute for Information Industry, R.O.C., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení projektu Honeypot jako služba (HaaS), v rámci kterého je možné přesměrovat útoky vedené na Váš server či koncové zařízení na centrální honeypot. Tato možnost byla již delší dobu k dispozici uživatelům routeru TURRIS a nyní se otevírá i pro další zájemce. Tchaj-wanský partner představí činnosti zaměřené na analýzu malware.
 • Mgr. Klára Jiráková, Kraj Vysočina, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Bezpečnost organizace ve světě neustále se vyvíjejících a množících se hrozeb už není tak opomíjenou „popelkou“ jak tomu bylo v časech minulých. Bezpečnost také není roztříštěnou skupinou jednotlivých typů bezpečností, jako je fyzická bezpečnost, požární bezpečnost, kybernetická bezpečnost, informační bezpečnost atd. V době digitálního všeho jsou jednotlivé typy bezpečnosti integrovány do komplexní bezpečnosti, kde integrujícím prvkem jsou informační technologie. Informační technologie, které umožňují organizaci komplexní pohled na zajištění její bezpečnosti ve všech aspektech, a to pokud možno z jednoho místa. Informační technologie do jednotlivých typů bezpečnosti vstupují také jako technologická platforma potřebná pro jejich fungování. Možná zní paradoxně tvrzení, že mimo jiné na zajištění bezpečnosti těchto technologií závisí celková bezpečnost organizace. Nicméně je pravdou, že např. napadení technologií, které podporují fyzickou bezpečnost organizace – IP kamery apod. může její bezpečnost výrazně ohrozit. I informace o parametrech zajištění bezpečnosti spadají pod informační bezpečnost. Je zde zřejmé těsné propojení jednotlivých typů bezpečnosti a jejich vzájemná závislost.
 • Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Dopady GDPR do každodenní činnosti OVM
 • JUDr. Vít Šťastný, Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
 • Budování komunikační infrastruktury (tematický blok Českého telekomunikačního úřadu)
 • Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Marek Ebert, Ing. Karel Holek, Český telekomunikační úřad; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.
 • Soubory ke stažení
 • Anotace
  • Ochranu osobních údajů řeší obce již dnes.
  • Pověřenec
  • Co to vše bude obec stát a kde na to vzít?
  • Budou obcím odpuštěny případné pokuty jako např. v Rakousku?
 • Anotace
  • Jaký je stav podaných žádostí (projektů) u jednotlivých dotačních titulů?
  • Bude navýšena např. alokace výzvy č. 10, když je tam trojnásobný převis požadavků?
  • Zvažují se dotační tituly v oblastech jako je Smart City, Kybernetická bezpečnost případně i v jiných oblastech?
 • Anotace
  • K čemu všemu bude možné využít eOP?
  • Jak je možné se připojit na NIA? Již loni to bylo přislíbeno.
  • Nepřipravuje se metodika, jak zvládnout přípravu na EIDAS?.
 • Anotace
  • Kdy budou moci obce navázat své portály na karty?
  • Jaké identity budou akceptované jako důvěryhodné?
  • Připravují se standardy pro napojení IS obcí na Portál občana?
 • Anotace
  • Kdo všechno bude povinen řešit veřejné zakázky elektronicky?
  • Kdy budou moci obce využívat NEN – Národní elektronický nástroj?
 • Anotace
  • Je dostupný katalog funkční služeb?
  • Je nezbytné, aby obce III. typu byly připojeny přes krajský konektor?
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Tiller, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; a další

Eliščin sál

 • Blízká i vzdálená budoucnost Základních registrů
 • Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Ondřej Žežula, Ministerstvo vnitra ČR; Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s., 25'
  Soubory ke stažení
 • Josef Knotek, Správa základních registrů; Bohdan Linda, NAKIT, s. p.; Ing. Robert Hernády, Microsoft, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V průběhu přednášky vás seznámíme se základními předpoklady a návodem pro registraci a konfiguraci vašeho portálu a jeho fungování v rámci procesu ověření uživatele. Jako poskytovatel portálu můžete využívat národní identitní autoritu pro vzdálené prokázání a ověření totožnosti klientů, kteří přistupují k vašemu portálu. Budete mít vždy bezpečně identifikované uživatele, kteří mohou vaše služby využívat a zároveň získáte garantované údaje z registru obyvatel.
 • Diskuse a dotazy

Jednací sál

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Elektronické skartační řízení a jeho aspekty. Praktické ukázky jak toho řízení pohodlně zvládnout v elektronickém systému spisové služby Munis ERMS.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postup úpravy spisového řádu města nebo obce s ohledem na aplikaci GDPR.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Praktické postupy a rady, jak v komplexním informačním systému zvládat povinnosti plynoucí z GDPR. Představení nového modulu GDPR asistent pro zjednodušení výkonu práv subjektu údajů.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis