Koncept Smart Cities z pohledu státní správy

Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Další záznamy