Koncept Smart Cities z pohledu státní správy

Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR

Další záznamy