Koncept Smart Cities z pohledu státní správy

Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Další záznamy