Koncept Smart Cities z pohledu státní správy

Ing. David Kopitz, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Další záznamy